یک ساختار جعبه مانند با یک درب قابل جابجایی با دهانه‌هایی در داخل آن برای قرار دادن محفظه تعداد زیادی ظروف مانند یک دستمال‌ساز، تعداد زیادی ظرف، جعبه‌های ذخیره‌سازی و غیره ارائه شده است. اعضایی که توسط یک گیره ارتجاعی بر روی آن نصب شده اند که برای دریافت و نگه داشتن عضو جعبه مانند حاوی محفظه های متعدد آن سازگار است. عملکرد نصب و نگه‌داشتن گیره C شکل مخصوصاً برای نصب نگهدارنده ظرف چندگانه در بالای قوز تونل یک خودرو مناسب است.