پایه کابینت


تعداد محصولات (12)

پایه کابینت پلاستیکی 14 سانت

پایه کابینت پلاستیکی 14 سانت

پایه های کابینتی 14 سانت پلاستیکی با کیفیت بسیار مناسب و مواد نو   ...

1500 تومان با احتساب مالیات : 1500 تومان

افزودن به سبد

پایه استیل نگیر 14 سانت

پایه استیل نگیر 14 سانت

پایه  کابینت استیل  در اغلب روزها کف آشپزخانه مرطوب و یا خیس است پایه های کابینت نیز به صورت مستقیم با آن در ارتباط هستند پس انتخاب پایه هایی از جنس استیل به دلیل ضد زنگ ...

5000 تومان با احتساب مالیات : 5000 تومان

افزودن به سبد

پایه استیل نگیر 12 سانت

پایه استیل نگیر 12 سانت

پایه  کابینت استیل  در اغلب روزها کف آشپزخانه مرطوب و یا خیس است پایه های کابینت نیز به صورت مستقیم با آن در ارتباط هستند پس انتخاب پایه هایی از جنس استیل به دلیل ضد زنگ ...

4800 تومان با احتساب مالیات : 4800 تومان

افزودن به سبد

پایه استیل نگیر 10 سانت

پایه استیل نگیر 10 سانت

پایه  کابینت استیل  در اغلب روزها کف آشپزخانه مرطوب و یا خیس است پایه های کابینت نیز به صورت مستقیم با آن در ارتباط هستند پس انتخاب پایه هایی از جنس استیل به دلیل ضد زنگ ...

6100 تومان با احتساب مالیات : 6100 تومان

افزودن به سبد

پایه استیل نگیر 8 سانت

پایه استیل نگیر 8 سانت

پایه  کابینت استیل  در اغلب روزها کف آشپزخانه مرطوب و یا خیس است پایه های کابینت نیز به صورت مستقیم با آن در ارتباط هستند پس انتخاب پایه هایی از جنس استیل به دلیل ضد زنگ ...

6000 تومان با احتساب مالیات : 6000 تومان

افزودن به سبد

پایه استیل نگیر 6 سانت

پایه استیل نگیر 6 سانت

پایه  کابینت استیل  در اغلب روزها کف آشپزخانه مرطوب و یا خیس است پایه های کابینت نیز به صورت مستقیم با آن در ارتباط هستند پس انتخاب پایه هایی از جنس استیل به دلیل ضد زنگ ...

5800 تومان با احتساب مالیات : 5800 تومان

افزودن به سبد

پایه کابینت فلزی آبکاری کروم 14 سانت

پایه کابینت فلزی آبکاری کروم 14 سانت

پایه کابینت یکی از انواع یراق آلات کابینت که ما با آن سر و کار داریم و خیلی در زیبایی آشپزخانه نقش دارد پایه کابینت است. بهتر است بدانید یکی از قسمت های مهم کابینت پایه های آن ه ...

5500 تومان با احتساب مالیات : 5500 تومان

افزودن به سبد

پایه کابینت فلزی آبکاری کروم 12 سانت

پایه کابینت فلزی آبکاری کروم 12 سانت

پایه کابینت یکی از انواع یراق آلات کابینت که ما با آن سر و کار داریم و خیلی در زیبایی آشپزخانه نقش دارد پایه کابینت است. بهتر است بدانید یکی از قسمت های مهم کابینت پایه های آن ه ...

5300 تومان با احتساب مالیات : 5300 تومان

افزودن به سبد

پایه کابینت فلزی آبکاری کروم 10 سانت

پایه کابینت فلزی آبکاری کروم 10 سانت

پایه کابینت یکی از انواع یراق آلات کابینت که ما با آن سر و کار داریم و خیلی در زیبایی آشپزخانه نقش دارد پایه کابینت است. بهتر است بدانید یکی از قسمت های مهم کابینت پایه های آن ه ...

5100 تومان با احتساب مالیات : 5100 تومان

افزودن به سبد

پایه کابینت فلزی آبکاری کروم 8 سانت

پایه کابینت فلزی آبکاری کروم 8 سانت

پایه کابینت یکی از انواع یراق آلات کابینت که ما با آن سر و کار داریم و خیلی در زیبایی آشپزخانه نقش دارد پایه کابینت است. بهتر است بدانید یکی از قسمت های مهم کابینت پایه های آن ه ...

5000 تومان با احتساب مالیات : 5000 تومان

افزودن به سبد

پایه کابینت فلزی آبکاری کروم 6 سانت

پایه کابینت فلزی آبکاری کروم 6 سانت

پایه کابینت یکی از انواع یراق آلات کابینت که ما با آن سر و کار داریم و خیلی در زیبایی آشپزخانه نقش دارد پایه کابینت است. بهتر است بدانید یکی از قسمت های مهم کابینت پایه های آن ه ...

4900 تومان با احتساب مالیات : 4900 تومان

افزودن به سبد

پایه تخم مرغی کوتاه

پایه تخم مرغی کوتاه

پایه تخم مرغی  پایه تخم مرغی تنوع زیادی دارد ولی پر استفاده ترین آنها پایه تخم مرغی ساده کوتاه و پایه دار(بلند)می باشد  این محصول رنگ های مختلفی دارد. این محصول در ...

2000 تومان با احتساب مالیات : 2000 تومان

افزودن به سبد