پمپ های آب برقی و موتوری


تعداد محصولات (5)

پمپ آب 2 اینچ236‎-WP هیوندای

پمپ آب 2 اینچ236‎-WP هیوندای

عمق مکش و ارتفاع پمپاژ:8 متر - 28 متر نوع موتور:یک سیلندر - 4 زمانه حداکثر توان خروجی:3.6 کیلو وات ظرفیت سیلندر:196 سی سی دبی خروجی:36 متر مکعب در ساعت ...

0.95 تومان 1 تومان 5%- با احتساب مالیات : 0.95 تومان

افزودن به سبد

 پمپ آب 3 اینچ336‎-WP هیوندای

پمپ آب 3 اینچ336‎-WP هیوندای

عمق مکش و ارتفاع پمپاژ:8 متر - 28 متر نوع موتور:یک سیلندر - 4 زمانه حداکثر توان خروجی:3.6 کیلو وات ظرفیت سیلندر:196 سی سی دبی خروجی:60 متر مکعب در ساعت ...

0.95 تومان 1 تومان 5%- با احتساب مالیات : 0.95 تومان

افزودن به سبد

پمپ آب دیزل 3 اینچHW340-DP هیوندای

پمپ آب دیزل 3 اینچHW340-DP هیوندای

عمق مکش و ارتفاع پمپاژ:7 متر - 26 متر نوع موتور:یک سیلندر - 4 زمانه حداکثر توان خروجی:4 کیلو وات ظرفیت سیلندر:296 سی سی نوع سوخت:گازوئیل وزن:29.6 کیلوگرم ...

0.95 تومان 1 تومان 5%- با احتساب مالیات : 0.95 تومان

افزودن به سبد

پمپ آب 4 اینچHW457-DP هیوندای

پمپ آب 4 اینچHW457-DP هیوندای

عمق مکش و ارتفاع پمپاژ:7 متر - 20 متر نوع موتور:یک سیلندر - 4 زمانه حداکثر توان خروجی:6.3 کیلو وات ظرفیت سیلندر:418 سی سی نوع سوخت:گازوئیل وزن:58.4 کیلوگرم ...

0.95 تومان 1 تومان 5%- با احتساب مالیات : 0.95 تومان

افزودن به سبد

پمپ آب 4 اینچHW457E-DP  هیوندای

پمپ آب 4 اینچHW457E-DP هیوندای

عمق مکش و ارتفاع پمپاژ:7 متر - 20 متر نوع موتور:یک سیلندر - 4 زمانه حداکثر توان خروجی:6.3 کیلووات ظرفیت سیلندر:418 سی سی نوع سوخت:گازوئیل وزن:71.2 کیلوگرم ...

0.95 تومان 1 تومان 5%- با احتساب مالیات : 0.95 تومان

افزودن به سبد