سینک نیمه فانتزی روکار ایلیا استیل


تعداد محصولات (5)

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3510 - سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3510 - سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

983700 تومان 1093000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 983700 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3013 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3013 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1115100 تومان 1239000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1115100 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3021 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3021 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1048050 تومان 1164500 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1048050 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3028 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3028 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1048050 تومان 1164500 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1048050 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3051 - سایز 100x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3051 - سایز 100x 60

ابعاد: 100x 60،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

966150 تومان 1073500 تومان 10%- با احتساب مالیات : 966150 تومان

افزودن به سبد