سینک نیمه فانتزی توکار ایلیا استیل


تعداد محصولات (9)

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4013 - سایز 116x 51

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4013 - سایز 116x 51

ابعاد: 116x 51،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1160550 تومان 1289500 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1160550 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4021- سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4021- سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1112400 تومان 1236000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1112400 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4028- سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4028- سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1112400 تومان 1236000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1112400 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4030- سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4030- سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1112400 تومان 1236000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1112400 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4031- سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4031- سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.9 تومان 1 تومان 10%- با احتساب مالیات : 0.9 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4051 - سایز 100x 50

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4051 - سایز 100x 50

ابعاد: 100x 50،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1034550 تومان 1149500 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1034550 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4053 - سایز 100x 50

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4053 - سایز 100x 50

ابعاد: 100x 50،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.9 تومان 1 تومان 10%- با احتساب مالیات : 0.9 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4054 - سایز 100x 50

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4054 - سایز 100x 50

ابعاد: 100x 50،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1034550 تومان 1149500 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1034550 تومان

افزودن به سبد

سینک نیمه فانتزی توکار مدل 4035

سینک نیمه فانتزی توکار مدل 4035

ابعاد :  50*120 سانتیمتر  ضخامت: 0.7 میلیمتر  عمق لگن: 18 سانتیمتر  ظرفیت: 50 لیتر  جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق ...

0.9 تومان 1 تومان 10%- با احتساب مالیات : 0.9 تومان

افزودن به سبد