سینک نیمه فانتزی روکار


تعداد محصولات (56)

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3010 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3010 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.87 تومان 1 تومان 13%- با احتساب مالیات : 0.87 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3510 - سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3510 - سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

508950 تومان 585000 تومان 13%- با احتساب مالیات : 508950 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3013 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3013 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

591165 تومان 679500 تومان 13%- با احتساب مالیات : 591165 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3021 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3021 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

567675 تومان 652500 تومان 13%- با احتساب مالیات : 567675 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3022 - سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3022 - سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.87 تومان 1 تومان 13%- با احتساب مالیات : 0.87 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3028 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3028 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

567675 تومان 652500 تومان 13%- با احتساب مالیات : 567675 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3030 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3030 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

567675 تومان 652500 تومان 13%- با احتساب مالیات : 567675 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3031 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3031 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.87 تومان 1 تومان 13%- با احتساب مالیات : 0.87 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3051 - سایز 100x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3051 - سایز 100x 60

ابعاد: 100x 60،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

512865 تومان 589500 تومان 13%- با احتساب مالیات : 512865 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3054 - سایز 100x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3054 - سایز 100x 60

ابعاد: 100x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.87 تومان 1 تومان 13%- با احتساب مالیات : 0.87 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:37 - سایز 100x 50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:37 - سایز 100x 50

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  100x 50،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

378348 تومان 461400 تومان 18%- با احتساب مالیات : 378348 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:38- سایز 100x60

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:38- سایز 100x60

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  60x 100،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

399012 تومان 486600 تومان 18%- با احتساب مالیات : 399012 تومان

افزودن به سبد