سینک نیمه فانتزی روکار


تعداد محصولات (56)

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3010 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3010 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.85 تومان 1 تومان 15%- با احتساب مالیات : 0.85 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3510 - سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3510 - سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

606900 تومان 714000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 606900 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3013 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3013 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

688075 تومان 809500 تومان 15%- با احتساب مالیات : 688075 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3021 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3021 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

646850 تومان 761000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 646850 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3022 - سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3022 - سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.85 تومان 1 تومان 15%- با احتساب مالیات : 0.85 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3028 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3028 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

646850 تومان 761000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 646850 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3030 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3030 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

646850 تومان 761000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 646850 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3031 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3031 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.85 تومان 1 تومان 15%- با احتساب مالیات : 0.85 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3051 - سایز 100x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3051 - سایز 100x 60

ابعاد: 100x 60،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

595850 تومان 701000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 595850 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3054 - سایز 100x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3054 - سایز 100x 60

ابعاد: 100x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.85 تومان 1 تومان 15%- با احتساب مالیات : 0.85 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:37 - سایز 100x 50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:37 - سایز 100x 50

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  100x 50،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

461988 تومان 563400 تومان 18%- با احتساب مالیات : 461988 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:38- سایز 100x60

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:38- سایز 100x60

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  60x 100،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

487244 تومان 594200 تومان 18%- با احتساب مالیات : 487244 تومان

افزودن به سبد