سینک نیمه فانتزی توکار


تعداد محصولات (20)

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4013 - سایز 116x 51

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4013 - سایز 116x 51

ابعاد: 116x 51،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

716125 تومان 842500 تومان 15%- با احتساب مالیات : 716125 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4021- سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4021- سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

686375 تومان 807500 تومان 15%- با احتساب مالیات : 686375 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4028- سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4028- سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

686375 تومان 807500 تومان 15%- با احتساب مالیات : 686375 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4030- سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4030- سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

686375 تومان 807500 تومان 15%- با احتساب مالیات : 686375 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4031- سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4031- سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.85 تومان 1 تومان 15%- با احتساب مالیات : 0.85 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4051 - سایز 100x 50

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4051 - سایز 100x 50

ابعاد: 100x 50،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

638350 تومان 751000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 638350 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4053 - سایز 100x 50

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4053 - سایز 100x 50

ابعاد: 100x 50،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.85 تومان 1 تومان 15%- با احتساب مالیات : 0.85 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4054 - سایز 100x 50

سینک ایلیا استیل توکار نیمه فانتزی مدل 4054 - سایز 100x 50

ابعاد: 100x 50،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

638350 تومان 751000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 638350 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:20 - سایز 55

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:20 - سایز 55

خانواده محصول: نیمه فانتزی، اندازه:  55،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: بدون سینی، وضعیت م ...

609588 تومان 743400 تومان 18%- با احتساب مالیات : 609588 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:22 - سایز 43

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:22 - سایز 43

خانواده محصول: نیمه فانتزی، اندازه:  43،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: بدون سینی، وضعیت میوه ش ...

332182 تومان 405100 تومان 18%- با احتساب مالیات : 332182 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:136- سایز 116x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:136- سایز 116x 50

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  50x 116،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، ...

624266 تومان 761300 تومان 18%- با احتساب مالیات : 624266 تومان

افزودن به سبد

سينک نیمه فانتزیDS530 توکار درسا

سينک نیمه فانتزیDS530 توکار درسا

نوع سینک نیمه فانتزی توکار ابعاد 50 * 116 سانتی متر عمق لگن 14 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.6 ...

699460 تومان 853000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 699460 تومان

افزودن به سبد