سینک فانتزی روکار ایلیا استیل


تعداد محصولات (28)

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1010-  سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1010- سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1226975 تومان 1443500 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1226975 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1011 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1011 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   وسط، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

907800 تومان 1068000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 907800 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1012 - سایز 100x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1012 - سایز 100x 60

ابعاد: 100x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

967440 تومان 1112000 تومان 13%- با احتساب مالیات : 967440 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1013 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1013 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا،  استفاده از استیل ضد خش، قابلیت نصب سیستم تخلیه آب اتومات ...

1280525 تومان 1506500 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1280525 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1014 - سایز 100x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1014 - سایز 100x 60

ابعاد: 100x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1305600 تومان 1536000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1305600 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1018 - سایز 80x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1018 - سایز 80x 60

ابعاد: 80x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1112225 تومان 1308500 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1112225 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1020 - سایز 100x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1020 - سایز 100x 60

ابعاد: 100x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1214225 تومان 1428500 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1214225 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1021 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1021 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک: راست-چپ ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1226975 تومان 1443500 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1226975 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1022 - سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1022 - سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،      عمق سینک: 220 mm،    جهت سینک:  راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت 10سال ...

0.85 تومان 1 تومان 15%- با احتساب مالیات : 0.85 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1026 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1026 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،      عمق سینک: 220 mm،    جهت سینک:  راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت 10سال ...

1541475 تومان 1813500 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1541475 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1028 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1028 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک: راست-چپ ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1226975 تومان 1443500 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1226975 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1030- سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1030- سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک: راست-چپ ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.85 تومان 1 تومان 15%- با احتساب مالیات : 0.85 تومان

افزودن به سبد