سینک فانتزی روکار


تعداد محصولات (78)

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1010-  سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1010- سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1953450 تومان 2170500 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1953450 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1011 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1011 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   وسط، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1404000 تومان 1560000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1404000 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1012 - سایز 100x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1012 - سایز 100x 60

ابعاد: 100x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1799100 تومان 1999000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1799100 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1013 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1013 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا،  استفاده از استیل ضد خش، قابلیت نصب سیستم تخلیه آب اتومات ...

1979550 تومان 2199500 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1979550 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1014 - سایز 100x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1014 - سایز 100x 60

ابعاد: 100x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

2017800 تومان 2242000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 2017800 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1018 - سایز 80x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1018 - سایز 80x 60

ابعاد: 80x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1719900 تومان 1911000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1719900 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1020 - سایز 100x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1020 - سایز 100x 60

ابعاد: 100x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1877400 تومان 2086000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1877400 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1021 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1021 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک: راست-چپ ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1953450 تومان 2170500 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1953450 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1026 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1026 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،      عمق سینک: 220 mm،    جهت سینک:  راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت 10سال ...

2384100 تومان 2649000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 2384100 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1028 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1028 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک: راست-چپ ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1953450 تومان 2170500 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1953450 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1041 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1041 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک: راست-چپ ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1989450 تومان 2210500 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1989450 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1042 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1042 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک: راست-چپ ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.9 تومان 1 تومان 10%- با احتساب مالیات : 0.9 تومان

افزودن به سبد