سینک فانتزی روکار


تعداد محصولات (109)

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1010-  سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1010- سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1020075 تومان 1172500 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1020075 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1011 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1011 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   وسط، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

754725 تومان 867500 تومان 13%- با احتساب مالیات : 754725 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1012 - سایز 100x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1012 - سایز 100x 60

ابعاد: 100x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

967440 تومان 1112000 تومان 13%- با احتساب مالیات : 967440 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1013 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1013 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا،  استفاده از استیل ضد خش، قابلیت نصب سیستم تخلیه آب اتومات ...

1055310 تومان 1213000 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1055310 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1014 - سایز 100x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1014 - سایز 100x 60

ابعاد: 100x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1167105 تومان 1341500 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1167105 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1018 - سایز 80x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1018 - سایز 80x 60

ابعاد: 80x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

912630 تومان 1049000 تومان 13%- با احتساب مالیات : 912630 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1020 - سایز 100x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1020 - سایز 100x 60

ابعاد: 100x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

996150 تومان 1145000 تومان 13%- با احتساب مالیات : 996150 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1021 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1021 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک: راست-چپ ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1140135 تومان 1310500 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1140135 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1022 - سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1022 - سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،      عمق سینک: 220 mm،    جهت سینک:  راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت 10سال ...

0.87 تومان 1 تومان 13%- با احتساب مالیات : 0.87 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1026 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1026 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،      عمق سینک: 220 mm،    جهت سینک:  راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت 10سال ...

1281510 تومان 1473000 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1281510 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1028 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1028 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک: راست-چپ ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1020075 تومان 1172500 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1020075 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1030- سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1030- سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک: راست-چپ ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.87 تومان 1 تومان 13%- با احتساب مالیات : 0.87 تومان

افزودن به سبد