اجاق گاز صفحه ای استیل آستیاک


تعداد محصولات (9)

اجاق گاز استیل آستیاک مدل 720

اجاق گاز استیل آستیاک مدل 720

مشخصات مدل محصول : اجاق گاز استیل  720 صفحه ضد زنگ استیل 304 وارداتی (تایوان)وضخامت 0/8 میلیمتر دارای سیستم ایمنی و شیر ترموکوبل دار اسپانیایی فوق سریع. مجهز به سیستم جرقه ...

3585300 تومان 3774000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 3585300 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز استیل آستیاک مدل 750

اجاق گاز استیل آستیاک مدل 750

مشخصات مدل محصول : اجاق گاز استیل   صفحه ضد زنگ استیل 304 وارداتی (تایوان)وضخامت 0/8 میلیمتر دارای سیستم ایمنی و شیر ترموکوبل دار اسپانیایی فوق سریع. مجهز به سیستم جرق ...

3351600 تومان 3528000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 3351600 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز استیل آستیاک مدل 760

اجاق گاز استیل آستیاک مدل 760

مشخصات مدل محصول : اجاق گاز استیل  760 صفحه ضد زنگ استیل 304 وارداتی (تایوان)وضخامت 0/8 میلیمتر دارای سیستم ایمنی و شیر ترموکوبل دار اسپانیایی فوق سریع. مجهز به سیستم جرقه ...

3486500 تومان 3670000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 3486500 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز استیل آستیاک مدل 770

اجاق گاز استیل آستیاک مدل 770

مشخصات مدل محصول : اجاق گاز استیل  770 صفحه ضد زنگ استیل 304 وارداتی (تایوان)وضخامت 0/8 میلیمتر دارای سیستم ایمنی و شیر ترموکوبل دار اسپانیایی فوق سریع. مجهز به سیستم جرقه ...

3651800 تومان 3844000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 3651800 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز استیل آستیاک مدل 780

اجاق گاز استیل آستیاک مدل 780

مشخصات مدل محصول : اجاق گاز استیل  780 صفحه ضد زنگ استیل 304 وارداتی (تایوان)وضخامت 0/8 میلیمتر دارای سیستم ایمنی و شیر ترموکوبل دار اسپانیایی فوق سریع. مجهز به سیستم جرقه ...

3752500 تومان 3950000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 3752500 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز استیل آستیاک مدل 785

اجاق گاز استیل آستیاک مدل 785

مشخصات مدل محصول : اجاق گاز استیل  785 صفحه ضد زنگ استیل 304 وارداتی (تایوان)وضخامت 0/8 میلیمتر دارای سیستم ایمنی و شیر ترموکوبل دار اسپانیایی فوق سریع. مجهز به سیستم جرقه ...

3835150 تومان 4037000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 3835150 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز استیل آستیاک مدل 842

اجاق گاز استیل آستیاک مدل 842

مشخصات مدل محصول : اجاق گاز استیل  842 صفحه ضد زنگ استیل 304 وارداتی (تایوان)وضخامت 0/8 میلیمتر دارای سیستم ایمنی و شیر ترموکوبل دار اسپانیایی فوق سریع. مجهز به سیستم جرقه ...

3389600 تومان 3568000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 3389600 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز استیل آستیاک مدل 850

اجاق گاز استیل آستیاک مدل 850

مشخصات مدل محصول : اجاق گاز استیل  850 صفحه ضد زنگ استیل 304 وارداتی (تایوان)وضخامت 0/8 میلیمتر دارای سیستم ایمنی و شیر ترموکوبل دار اسپانیایی فوق سریع. مجهز به سیستم جرقه ...

3351600 تومان 3528000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 3351600 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز استیل آستیاک مدل 860

اجاق گاز استیل آستیاک مدل 860

مشخصات مدل محصول : اجاق گاز استیل  860 صفحه ضد زنگ استیل 304 وارداتی (تایوان)وضخامت 0/8 میلیمتر دارای سیستم ایمنی و شیر ترموکوبل دار اسپانیایی فوق سریع. مجهز به سیستم جرقه ...

3486500 تومان 3670000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 3486500 تومان

افزودن به سبد