اجاق گاز صفحه ای شیشه آستیاک


تعداد محصولات (29)

اجاق گاز شیشه ای آستیاک مدل 250

اجاق گاز شیشه ای آستیاک مدل 250

صفحه شیشه ای 8 میل سکوریت شده و مقاوم در برابر ضربه و حرارت-شیشه دارای 5 سال گارانتی شکست می باشد. صفحه ضد زنگ استیل 304 وارداتی (تایوان)وضخامت 0/8 میلیمتر دارای سیستم ایمنی ...

1570350 تومان 1653000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1570350 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز شیشه ای آستیاک مدل 310

اجاق گاز شیشه ای آستیاک مدل 310

مشخصات مدل محصول : اجاق گاز شیشه ای 310 صفحه شیشه ای 8 میل سکوریت شده و مقاوم در برابر ضربه و حرارت-شیشه دارای 5 سال گارانتی شکست می باشد. صفحه ضد زنگ استیل 304 وارداتی (تایوان)و ...

2581150 تومان 2717000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 2581150 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز شیشه ای آستیاک مدل 501

اجاق گاز شیشه ای آستیاک مدل 501

مشخصات مدل محصول : اجاق گاز شیشه ای 501 صفحه شیشه ای 8 میل سکوریت شده و مقاوم در برابر ضربه و حرارت-شیشه دارای 5 سال گارانتی شکست می باشد. صفحه ضد زنگ استیل 304 وارداتی (تایوان)و ...

2614400 تومان 2752000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 2614400 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز شیشه ای آستیاک مدل 502

اجاق گاز شیشه ای آستیاک مدل 502

مشخصات مدل محصول : اجاق گاز شیشه ای 502 صفحه شیشه ای 8 میل سکوریت شده و مقاوم در برابر ضربه و حرارت-شیشه دارای 5 سال گارانتی شکست می باشد. صفحه ضد زنگ استیل 304 وارداتی (تایوان)و ...

3235700 تومان 3406000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 3235700 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز شیشه ای آستیاک مدل 503

اجاق گاز شیشه ای آستیاک مدل 503

مشخصات مدل محصول : اجاق گاز شیشه ای 503 صفحه شیشه ای 8 میل سکوریت شده و مقاوم در برابر ضربه و حرارت-شیشه دارای 5 سال گارانتی شکست می باشد. صفحه ضد زنگ استیل 304 وارداتی (تایوان)و ...

2975400 تومان 3132000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 2975400 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز شیشه ای آستیاک مدل 504

اجاق گاز شیشه ای آستیاک مدل 504

مشخصات مدل محصول : اجاق گاز شیشه ای 504 صفحه شیشه ای 8 میل سکوریت شده و مقاوم در برابر ضربه و حرارت-شیشه دارای 5 سال گارانتی شکست می باشد. صفحه ضد زنگ استیل 304 وارداتی (تایوان)و ...

2937400 تومان 3092000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 2937400 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز شیشه ای آستیاک مدل 505

اجاق گاز شیشه ای آستیاک مدل 505

مشخصات مدل محصول : اجاق گاز شیشه ای 505 صفحه شیشه ای 8 میل سکوریت شده و مقاوم در برابر ضربه و حرارت-شیشه دارای 5 سال گارانتی شکست می باشد. صفحه ضد زنگ استیل 304 وارداتی (تایوان)و ...

3196750 تومان 3365000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 3196750 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز شیشه ای آستیاک مدل 506

اجاق گاز شیشه ای آستیاک مدل 506

مشخصات مدل محصول : اجاق گاز شیشه ای 506 صفحه شیشه ای 8 میل سکوریت شده و مقاوم در برابر ضربه و حرارت-شیشه دارای 5 سال گارانتی شکست می باشد. صفحه ضد زنگ استیل 304 وارداتی (تایوان)و ...

2946900 تومان 3102000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 2946900 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز شیشه ای آستیاک مدل 507

اجاق گاز شیشه ای آستیاک مدل 507

مشخصات مدل محصول : اجاق گاز شیشه ای 507 صفحه شیشه ای 8 میل سکوریت شده و مقاوم در برابر ضربه و حرارت-شیشه دارای 5 سال گارانتی شکست می باشد. صفحه ضد زنگ استیل 304 وارداتی (تایوان)و ...

3194850 تومان 3363000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 3194850 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز شیشه ای آستیاک مدل 509

اجاق گاز شیشه ای آستیاک مدل 509

مشخصات مدل محصول : اجاق گاز شیشه ای 509 صفحه شیشه ای 8 میل سکوریت شده و مقاوم در برابر ضربه و حرارت-شیشه دارای 5 سال گارانتی شکست می باشد. صفحه ضد زنگ استیل 304 وارداتی (تایوان)و ...

2946900 تومان 3102000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 2946900 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز شیشه ای آستیاک مدل 510

اجاق گاز شیشه ای آستیاک مدل 510

مشخصات مدل محصول : اجاق گاز شیشه ای 510 صفحه شیشه ای 8 میل سکوریت شده و مقاوم در برابر ضربه و حرارت-شیشه دارای 5 سال گارانتی شکست می باشد. صفحه ضد زنگ استیل 304 وارداتی (تایوان)و ...

3168250 تومان 3335000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 3168250 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز شیشه ای سفید آستیاک مدل 516

اجاق گاز شیشه ای سفید آستیاک مدل 516

مشخصات مدل محصول : اجاق گاز شیشه ای سفید 516 صفحه شیشه ای 10 میل سکوریت شده و مقاوم در برابر ضربه و حرارت-شیشه دارای 5 سال گارانتی شکست می باشد. صفحه ضد زنگ استیل 304 وارداتی (تا ...

4014700 تومان 4226000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 4014700 تومان

افزودن به سبد