هود مورب سیبن


تعداد محصولات (27)

هود مورب دکمه ای دو شیشه بزرگ مشکی ساده سیبن کد K110

هود مورب دکمه ای دو شیشه بزرگ مشکی ساده سیبن کد K110

سایز:90سانتیمتر قدرت مکش:750متر مکعب در ساعت صفحه کلید :دکمه ای دور موتور:سه  سرعته  لامپ:SMD ویژگی ها:شیشه سکوریت،دارای جک،کم صدا و پر قدرت،طراحی منحصر به فرد،سوپر ...

515000 تومان با احتساب مالیات : 515000 تومان

افزودن به سبد

هود لمسی شیشه دو تکه مشکی ساده سیبن کد K121

هود لمسی شیشه دو تکه مشکی ساده سیبن کد K121

سایز:90سانتیمتر قدرت مکش:850متر مکعب در ساعت صفحه کلید :لمسی ،دارای تایمر  دور موتور:چهار سرعته  لامپ:SMD ویژگی ها:دارای ریموت کنترل ،شیشه سکوریت،دارای جک،کم صدا و پ ...

515000 تومان با احتساب مالیات : 515000 تومان

افزودن به سبد

هود مورب دکمه ای شیشه دو تکه مشکی ساده سیبن کد K122

هود مورب دکمه ای شیشه دو تکه مشکی ساده سیبن کد K122

سایز:90سانتیمتر قدرت مکش:750متر مکعب در ساعت صفحه کلید :دکمه ای دور موتور:سه  سرعته  لامپ:SMD ویژگی ها:شیشه سکوریت،دارای جک،کم صدا و پر قدرت،طراحی منحصر به فرد،سوپر ...

415000 تومان با احتساب مالیات : 415000 تومان

افزودن به سبد

هود مورب لمسی دو شیشه خم سیبن کد K123

هود مورب لمسی دو شیشه خم سیبن کد K123

سایز:90سانتیمتر قدرت مکش:850متر مکعب در ساعت صفحه کلید :لمسی ،دارای تایمر  دور موتور:چهار سرعته  لامپ:SMD ویژگی ها:دارای ریموت کنترل ،شیشه سکوریت،دارای جک،کم صدا و پ ...

645000 تومان با احتساب مالیات : 645000 تومان

افزودن به سبد

هود مورب لمسی دو شیشه سیبن کد K124

هود مورب لمسی دو شیشه سیبن کد K124

سایز:90سانتیمتر قدرت مکش:850متر مکعب در ساعت صفحه کلید :لمسی ،دارای تایمر  دور موتور:چهار سرعته  لامپ:SMD ویژگی ها:دارای ریموت کنترل ،شیشه سکوریت،دارای جک،کم صدا و پ ...

630000 تومان با احتساب مالیات : 630000 تومان

افزودن به سبد

هود مورب دکمه ای دو شیشه سیبن کد K125

هود مورب دکمه ای دو شیشه سیبن کد K125

سایز:90سانتیمتر قدرت مکش:750متر مکعب در ساعت صفحه کلید :دکمه ای دور موتور:سه  سرعته  لامپ:SMD ویژگی ها:شیشه سکوریت،دارای جک،کم صدا و پر قدرت،طراحی منحصر به فرد،سوپر ...

530000 تومان با احتساب مالیات : 530000 تومان

افزودن به سبد

هود مورب دکمه ای دو شیشه سیبن کد k126

هود مورب دکمه ای دو شیشه سیبن کد k126

سایز:90سانتیمتر قدرت مکش:750متر مکعب در ساعت صفحه کلید :دکمه ای دور موتور:سه  سرعته  لامپ:SMD ویژگی ها:شیشه سکوریت،دارای جک،کم صدا و پر قدرت،طراحی منحصر به فرد،سوپر ...

545000 تومان با احتساب مالیات : 545000 تومان

افزودن به سبد

هود مورب لمسی دو شیشه بزرگ سفید سیبن کد k127

هود مورب لمسی دو شیشه بزرگ سفید سیبن کد k127

سایز:90سانتیمتر قدرت مکش:850متر مکعب در ساعت صفحه کلید :لمسی ،دارای تایمر  دور موتور:چهار سرعته  لامپ:SMD ویژگی ها:دارای ریموت کنترل ،شیشه سکوریت،دارای جک،کم صدا و پ ...

700000 تومان با احتساب مالیات : 700000 تومان

افزودن به سبد

هود مورب لمسی شیشه دو تکه طرح موج کد k128

هود مورب لمسی شیشه دو تکه طرح موج کد k128

سایز:90سانتیمتر قدرت مکش:850متر مکعب در ساعت صفحه کلید :لمسی ،دارای تایمر  دور موتور:چهار سرعته  لامپ:SMD ویژگی ها:دارای ریموت کنترل ،شیشه سکوریت،دارای جک،کم صدا و پ ...

645000 تومان با احتساب مالیات : 645000 تومان

افزودن به سبد

هود مورب لمسی شیشه دو تکه سفید سیبن کد k129

هود مورب لمسی شیشه دو تکه سفید سیبن کد k129

سایز:90سانتیمتر قدرت مکش:850متر مکعب در ساعت صفحه کلید :لمسی ،دارای تایمر  دور موتور:چهار سرعته  لامپ:SMD ویژگی ها:دارای ریموت کنترل ،شیشه سکوریت،دارای جک،کم صدا و پ ...

544000 تومان با احتساب مالیات : 544000 تومان

افزودن به سبد

هود مورب لمسی تک شیشه تخت سیبن کد K131

هود مورب لمسی تک شیشه تخت سیبن کد K131

سایز:90سانتیمتر قدرت مکش:850متر مکعب در ساعت صفحه کلید :لمسی ،دارای تایمر  دور موتور:چهار سرعته  لامپ:SMD ویژگی ها:دارای ریموت کنترل ،شیشه سکوریت،دارای جک،کم صدا و پ ...

586000 تومان با احتساب مالیات : 586000 تومان

افزودن به سبد

هود مورب لمسی تک شیشه خم سیبن کد K132

هود مورب لمسی تک شیشه خم سیبن کد K132

سایز:90سانتیمتر قدرت مکش:850متر مکعب در ساعت صفحه کلید :لمسی ،دارای تایمر  دور موتور:چهار سرعته  لامپ:SMD ویژگی ها:دارای ریموت کنترل ،شیشه سکوریت،دارای جک،کم صدا و پ ...

615000 تومان با احتساب مالیات : 615000 تومان

افزودن به سبد