لوله پی وی سی (PVC)


تعداد محصولات (8)

لوله پی وی سی 13.5 سه ستاره

لوله پی وی سی 13.5 سه ستاره

لوله PVC سه ستاره دارای سطح مقطع 13.5 میلیمتر  در دو وزن 900 و 1000 گرمی  خم گرم  دارای رنگ های طوسی ، مشکی ...

2400 تومان با احتساب مالیات : 2400 تومان

افزودن به سبد

لوله پی وی سی 16 سه ستاره

لوله پی وی سی 16 سه ستاره

لوله PVC سه ستاره دارای سطح مقطع 16 میلیمتر  در دو وزن 900 و 1000 گرمی  خم گرم  دارای رنگ های طوسی ، مشکی ...

5500 تومان با احتساب مالیات : 5500 تومان

افزودن به سبد

لوله پی وی سی 21 سه ستاره

لوله پی وی سی 21 سه ستاره

لوله PVC سه ستاره دارای سطح مقطع 21 میلیمتر  در دو وزن 900 و 1000 گرمی  خم گرم  دارای رنگ های طوسی ، مشکی ...

6500 تومان با احتساب مالیات : 6500 تومان

افزودن به سبد

لوله پی وی سی 29 سه ستاره

لوله پی وی سی 29 سه ستاره

لوله PVC سه ستاره دارای سطح مقطع 29 میلیمتر  در دو وزن 900 و 1000 گرمی  خم گرم  دارای رنگ های طوسی ، مشکی ...

11000 تومان با احتساب مالیات : 11000 تومان

افزودن به سبد