اجاق گاز صفحه ای شیشه ای شاینا


تعداد محصولات (27)

اجاق گاز شیشه ای شاینا مدل H1

اجاق گاز شیشه ای شاینا مدل H1

مدل : S1  سایز : 500 *350 میلی متر    ابعاد برش :460*305 میلی متر   تعداد شعله : یک شعله   جنس صفحه : شیشه ای   ولوم : عایق حرارت& ...

640000 تومان با احتساب مالیات : 640000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز شیشه ای شاینا مدل S2

اجاق گاز شیشه ای شاینا مدل S2

مدل : S2  سایز : 350 *500 میلی متر    ابعاد برش :460*305 میلی متر   تعداد شعله : دو شعله   جنس صفحه : شیشه ای   ولوم : عایق حرارت& ...

720000 تومان با احتساب مالیات : 720000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز شیشه ای شاینا مدل S3

اجاق گاز شیشه ای شاینا مدل S3

مدل : S3  سایز : 520 *870 میلی متر    ابعاد برش :480*810 میلی متر   تعداد شعله : پنج شعله   جنس صفحه : شیشه ای   ولوم : عایق حرارت ...

1245000 تومان با احتساب مالیات : 1245000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز شیشه ای شاینا مدل S4

اجاق گاز شیشه ای شاینا مدل S4

مدل :S4 سایز : 520 *870 میلی متر    ابعاد برش :480*810 میلی متر   تعداد شعله : پنج شعله   جنس صفحه : شیشه ای   ولوم : عایق حرارت  ...

1245000 تومان با احتساب مالیات : 1245000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز شیشه ای شاینا مدل S5

اجاق گاز شیشه ای شاینا مدل S5

مدل : S5  سایز : 520 *870 میلی متر    ابعاد برش :480*810 میلی متر   تعداد شعله : پنج شعله   جنس صفحه : شیشه ای   ولوم : عایق حرارت ...

1245000 تومان با احتساب مالیات : 1245000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز شیشه ای شاینا مدل S6

اجاق گاز شیشه ای شاینا مدل S6

مدل :S6  سایز : 520 *870 میلی متر    ابعاد برش :480*810 میلی متر   تعداد شعله : پنج شعله   جنس صفحه : شیشه ای   ولوم : عایق حرارت& ...

1129500 تومان 1255000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1129500 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز شیشه ای شاینا مدل S8

اجاق گاز شیشه ای شاینا مدل S8

مدل :  S8  سایز : 520 *620 میلی متر    ابعاد برش :480*580 میلی متر   تعداد شعله : چهار شعله   جنس صفحه : شیشه ای   ولوم : عای ...

995000 تومان با احتساب مالیات : 995000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز شیشه ای شاینا مدل S9

اجاق گاز شیشه ای شاینا مدل S9

مدل :  S9   سایز : 520 *620 میلی متر    ابعاد برش :480*580 میلی متر   تعداد شعله : چهار شعله   جنس صفحه : شیشه ای   ولوم ...

995000 تومان با احتساب مالیات : 995000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز شیشه ای شاینا مدل S10

اجاق گاز شیشه ای شاینا مدل S10

مدل : S10  سایز : 430 *870 میلی متر جهت کابینت عرض 50 سانتی   ابعاد برش :400*810 میلی متر   تعداد شعله : چهار شعله   جنس صفحه : شیشه ای  ...

1049000 تومان با احتساب مالیات : 1049000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز شیشه ای شاینا مدل S11

اجاق گاز شیشه ای شاینا مدل S11

مدل : S11  سایز : 520 *870 میلی متر    ابعاد برش :480*810 میلی متر   تعداد شعله : پنج شعله   جنس صفحه : شیشه ای   ولوم : عایق حرار ...

1265000 تومان با احتساب مالیات : 1265000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز شیشه ای شاینا مدل S12

اجاق گاز شیشه ای شاینا مدل S12

مدل : S12  سایز : 520 *870 میلی متر    ابعاد برش :480*810 میلی متر   تعداد شعله : پنج شعله   جنس صفحه : شیشه ای   ولوم : عایق حرار ...

1265000 تومان با احتساب مالیات : 1265000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز رومیزی شاینا مدل S13

اجاق گاز رومیزی شاینا مدل S13

مدل : S13  سایز : 520 *870 میلی متر    ابعاد برش :480*810 میلی متر   تعداد شعله : پنج شعله   جنس صفحه : شیشه ای   ولوم : عایق حرار ...

1280000 تومان با احتساب مالیات : 1280000 تومان

افزودن به سبد