هود شومینه ای استیل البرز


تعداد محصولات (14)

هود شومینه‌ای مدل SA-115 استیل البرز

هود شومینه‌ای مدل SA-115 استیل البرز

جریان مصرفی (آمپر) 0/72 عمق (سانتی متر) 48 ارتفاع (سانتی متر) 60-70 عرض (سانتی متر) 89/7   &nbs ...

842303 تومان 1093900 تومان 23%- با احتساب مالیات : 842303 تومان

افزودن به سبد

 هود شومینه‌ای مدل SA-119 استیل البرز

هود شومینه‌ای مدل SA-119 استیل البرز

    عمق (سانتی متر) 48 ارتفاع (سانتی متر) 60-70 عرض (سانتی متر) 89/7     ...

825979 تومان 1072700 تومان 23%- با احتساب مالیات : 825979 تومان

افزودن به سبد

هود شومینه‌ای مدل SA-106 استیل البرز

هود شومینه‌ای مدل SA-106 استیل البرز

    عمق (سانتی متر) 51 ارتفاع (سانتی متر) 60-70 عرض (سانتی متر) 89/7     ...

781935 تومان 1015500 تومان 23%- با احتساب مالیات : 781935 تومان

افزودن به سبد

هود شومینه‌ای مدل SA-118استیل البرز

هود شومینه‌ای مدل SA-118استیل البرز

    عمق (سانتی متر) 48 ارتفاع (سانتی متر) 60-70 عرض (سانتی متر) 89/7     ...

770308 تومان 1000400 تومان 23%- با احتساب مالیات : 770308 تومان

افزودن به سبد

هود شومینه‌ای مدل SA-105 استیل البرز

هود شومینه‌ای مدل SA-105 استیل البرز

    عمق (سانتی متر) 51 ارتفاع (سانتی متر) 60-70         &n ...

766535 تومان 995500 تومان 23%- با احتساب مالیات : 766535 تومان

افزودن به سبد

هود شومینه‌ای مدل SA-117 استیل البرز

هود شومینه‌ای مدل SA-117 استیل البرز

    عمق (سانتی متر) 48 ارتفاع (سانتی متر) 60-70 عرض (سانتی متر) 89/7     ...

766920 تومان 996000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 766920 تومان

افزودن به سبد

 هود شومینه‌ای مدل SA-120 استیل البرز

هود شومینه‌ای مدل SA-120 استیل البرز

    عمق (سانتی متر) 48 ارتفاع (سانتی متر) 60-70 عرض (سانتی متر) 89/7     ...

688919 تومان 894700 تومان 23%- با احتساب مالیات : 688919 تومان

افزودن به سبد

هود شومینه‌ای مدل SA-108 استیل البرز

هود شومینه‌ای مدل SA-108 استیل البرز

    عمق (سانتی متر) 48 ارتفاع (سانتی متر) 60-70 عرض (سانتی متر) 89/7     ...

728343 تومان 945900 تومان 23%- با احتساب مالیات : 728343 تومان

افزودن به سبد

هود شومینه‌ای مدل SA-102 استیل البرز

هود شومینه‌ای مدل SA-102 استیل البرز

    عمق (سانتی متر) 48 ارتفاع (سانتی متر) 60-70 عرض (سانتی متر) 89/7     ...

711095 تومان 923500 تومان 23%- با احتساب مالیات : 711095 تومان

افزودن به سبد

هود شومینه‌ای مدل SA-101 استیل البرز

هود شومینه‌ای مدل SA-101 استیل البرز

    عمق (سانتی متر) 48 ارتفاع (سانتی متر) 60-70 عرض (سانتی متر) 89/7     ...

707014 تومان 918200 تومان 23%- با احتساب مالیات : 707014 تومان

افزودن به سبد

هود شومینه‌ای مدل SA-107 استیل البرز

هود شومینه‌ای مدل SA-107 استیل البرز

    عمق (سانتی متر) 48 ارتفاع (سانتی متر) 60-70 عرض (سانتی متر) 59/7     ...

770308 تومان 1000400 تومان 23%- با احتساب مالیات : 770308 تومان

افزودن به سبد

هود شومینه ای  مدل SA-202 استیل البرز

هود شومینه ای مدل SA-202 استیل البرز

    عمق (سانتی متر) 50/6 ارتفاع (سانتی متر) 60-70 عرض (سانتی متر) 89/7     ...

975975 تومان 1267500 تومان 23%- با احتساب مالیات : 975975 تومان

افزودن به سبد