هود شومینه ای استیل البرز


تعداد محصولات (14)

هود شومینه‌ای مدل SA-115 استیل البرز

هود شومینه‌ای مدل SA-115 استیل البرز

جریان مصرفی (آمپر) 0/72 عمق (سانتی متر) 48 ارتفاع (سانتی متر) 60-70 عرض (سانتی متر) 89/7   &nbs ...

960190 تومان 1247000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 960190 تومان

افزودن به سبد

 هود شومینه‌ای مدل SA-119 استیل البرز

هود شومینه‌ای مدل SA-119 استیل البرز

    عمق (سانتی متر) 48 ارتفاع (سانتی متر) 60-70 عرض (سانتی متر) 89/7     ...

990990 تومان 1287000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 990990 تومان

افزودن به سبد

هود شومینه‌ای مدل SA-106 استیل البرز

هود شومینه‌ای مدل SA-106 استیل البرز

    عمق (سانتی متر) 51 ارتفاع (سانتی متر) 60-70 عرض (سانتی متر) 89/7     ...

883190 تومان 1147000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 883190 تومان

افزودن به سبد

هود شومینه‌ای مدل SA-118استیل البرز

هود شومینه‌ای مدل SA-118استیل البرز

    عمق (سانتی متر) 48 ارتفاع (سانتی متر) 60-70 عرض (سانتی متر) 89/7     ...

890890 تومان 1157000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 890890 تومان

افزودن به سبد

هود شومینه‌ای مدل SA-105 استیل البرز

هود شومینه‌ای مدل SA-105 استیل البرز

    عمق (سانتی متر) 51 ارتفاع (سانتی متر) 60-70         &n ...

913990 تومان 1187000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 913990 تومان

افزودن به سبد

هود شومینه‌ای مدل SA-117 استیل البرز

هود شومینه‌ای مدل SA-117 استیل البرز

    عمق (سانتی متر) 48 ارتفاع (سانتی متر) 60-70 عرض (سانتی متر) 89/7     ...

883190 تومان 1147000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 883190 تومان

افزودن به سبد

 هود شومینه‌ای مدل SA-120 استیل البرز

هود شومینه‌ای مدل SA-120 استیل البرز

    عمق (سانتی متر) 48 ارتفاع (سانتی متر) 60-70 عرض (سانتی متر) 89/7     ...

860090 تومان 1117000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 860090 تومان

افزودن به سبد

هود شومینه‌ای مدل SA-108 استیل البرز

هود شومینه‌ای مدل SA-108 استیل البرز

    عمق (سانتی متر) 48 ارتفاع (سانتی متر) 60-70 عرض (سانتی متر) 89/7     ...

0.77 تومان 1 تومان 23%- با احتساب مالیات : 0.77 تومان

افزودن به سبد

هود شومینه‌ای مدل SA-102 استیل البرز

هود شومینه‌ای مدل SA-102 استیل البرز

    عمق (سانتی متر) 48 ارتفاع (سانتی متر) 60-70 عرض (سانتی متر) 89/7     ...

823900 تومان 1070000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 823900 تومان

افزودن به سبد

هود شومینه‌ای مدل SA-101 استیل البرز

هود شومینه‌ای مدل SA-101 استیل البرز

    عمق (سانتی متر) 48 ارتفاع (سانتی متر) 60-70 عرض (سانتی متر) 89/7     ...

798490 تومان 1037000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 798490 تومان

افزودن به سبد

هود شومینه‌ای مدل SA-107 استیل البرز

هود شومینه‌ای مدل SA-107 استیل البرز

    عمق (سانتی متر) 48 ارتفاع (سانتی متر) 60-70 عرض (سانتی متر) 59/7     ...

883190 تومان 1147000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 883190 تومان

افزودن به سبد

هود شومینه ای  مدل SA-202 استیل البرز

هود شومینه ای مدل SA-202 استیل البرز

    عمق (سانتی متر) 50/6 ارتفاع (سانتی متر) 60-70 عرض (سانتی متر) 89/7     ...

1037190 تومان 1347000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 1037190 تومان

افزودن به سبد