هود مخفی ایگل


تعداد محصولات (5)

هود مدل 300 مخفی ایگل

هود مدل 300 مخفی ایگل

 لوازم خانگی ایگل تولید کننده اجاق گاز صفحه ای و هود آشپزخانه با تلاش و همت کارکنان و متخصصین لوازم خانگی و با کادری مجرب مطابق با قوانین و مقررات موسسه استاندارد ملی ایران ؛ ...

643700 تومان 785000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 643700 تومان

افزودن به سبد

هود مدل 300D مخفی ایگل

هود مدل 300D مخفی ایگل

 لوازم خانگی ایگل تولید کننده اجاق گاز صفحه ای و هود آشپزخانه با تلاش و همت کارکنان و متخصصین لوازم خانگی و با کادری مجرب مطابق با قوانین و مقررات موسسه استاندارد ملی ایران ؛ ...

0.82 تومان 1 تومان 18%- با احتساب مالیات : 0.82 تومان

افزودن به سبد

هود مدل  300T مخفی ایگل

هود مدل 300T مخفی ایگل

 لوازم خانگی ایگل تولید کننده اجاق گاز صفحه ای و هود آشپزخانه با تلاش و همت کارکنان و متخصصین لوازم خانگی و با کادری مجرب مطابق با قوانین و مقررات موسسه استاندارد ملی ایران ؛ ...

889700 تومان 1085000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 889700 تومان

افزودن به سبد

هود مدل 300R مخفی ایگل

هود مدل 300R مخفی ایگل

 لوازم خانگی ایگل تولید کننده اجاق گاز صفحه ای و هود آشپزخانه با تلاش و همت کارکنان و متخصصین لوازم خانگی و با کادری مجرب مطابق با قوانین و مقررات موسسه استاندارد ملی ایران ؛ ...

1463700 تومان 1785000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1463700 تومان

افزودن به سبد

هود مدل 300ُSمخفی ایگل

هود مدل 300ُSمخفی ایگل

   لوازم خانگی ایگل تولید کننده اجاق گاز صفحه ای و هود آشپزخانه با تلاش و همت کارکنان و متخصصین لوازم خانگی و با کادری مجرب مطابق با قوانین و مقررات موسسه استاندارد ملی ا ...

684700 تومان 835000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 684700 تومان

افزودن به سبد