اجاق گاز صفحه ای شیشه سینجر


تعداد محصولات (14)

اجاق گاز رومیزی مدل SIG-517W شیشه سینجر

اجاق گاز رومیزی مدل SIG-517W شیشه سینجر

مصرف انرژی با گرید A صفحه رویه شیشه ای به کارگیری نسل جدید سرشعله ها با قدرت حرارتی بالا مجهز به پایه جهت استفاده روی کابینت شبکه های چدنی داکتیل مجهز به فندک و ترمو ...

1257800 تومان 1324000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1257800 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز رومیزی مدل SIG-515W شیشه سینجر

اجاق گاز رومیزی مدل SIG-515W شیشه سینجر

صرف انرژی با گرید A صفحه رویه شیشه ای به کارگیری نسل جدید سرشعله ها با قدرت حرارتی بالا مجهز به پایه جهت استفاده روی کابینت شبکه های چدنی داکتیل مجهز به فندک و ترموک ...

1275850 تومان 1343000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1275850 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز رومیزی مدلSIG 506D شیشه سینجر

اجاق گاز رومیزی مدلSIG 506D شیشه سینجر

گرید انرژی A دارای 5 شعله اجاق گاز صفحه ای شیشه ای مجهز به سر شعله پلوپز دوال (با قدرت حرارتی بالا) با 2 ولوم مجزا  نسل جدید سر شعله ها با قدرت حرارتی و راندمان بالا ...

1082050 تومان 1139000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1082050 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز رومیزی مدل SIG 512D شیشه سینجر

اجاق گاز رومیزی مدل SIG 512D شیشه سینجر

گرید انرژی A دارای 5 شعله اجاق گاز صفحه ای شیشه ای مجهز به سر شعله پلوپز دوال (با قدرت حرارتی بالا) با 2 ولوم مجزا  نسل جدید سر شعله ها با قدرت حرارتی و راندمان بالا ...

1159950 تومان 1221000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1159950 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز رومیزی مدل SIG 506W شیشه سینجر

اجاق گاز رومیزی مدل SIG 506W شیشه سینجر

گرید انرژی A دارای 5 شعله نسل جدید سر شعله ها با قدرت حرارتی و راندمان بالا (کاهش زمان پخت) دارای پایه دار یک تکه بودن صفحه زیرین اجاق گازهای صفحه ای مجهز به شبکه ها ...

1082050 تومان 1139000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1082050 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز رومیزی مدل SIG 505W شیشه سینجر

اجاق گاز رومیزی مدل SIG 505W شیشه سینجر

 گرید انرژی A دارای 5 شعله نسل جدید سر شعله ها با قدرت حرارتی و راندمان بالا (کاهش زمان پخت) دارای پایه دار یک تکه بودن صفحه زیرین اجاق گازهای صفحه ای مجهز به ش ...

1106750 تومان 1165000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1106750 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز رومیزی مدل SIG 505D شیشه استیل

اجاق گاز رومیزی مدل SIG 505D شیشه استیل

گرید انرژی A دارای 5 شعله اجاق گاز صفحه ای شیشه ای مجهز به سر شعله پلوپز دوال (با قدرت حرارتی بالا) با 2 ولوم مجزا اولین تولید کننده اجاق گاز صفحه ای دوال مجهز به تکنولوژی ...

1143800 تومان 1204000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1143800 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز رومیزی مدل SIG 503D شیشه سینجر

اجاق گاز رومیزی مدل SIG 503D شیشه سینجر

  گرید انرژی A دارای 5 شعله اجاق گاز صفحه ای شیشه ای مجهز به سر شعله پلوپز دوال (با قدرت حرارتی بالا) با 2 ولوم مجزا استفاده از نسل جدید سر شعله ها با قدرت ح ...

1143800 تومان 1204000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1143800 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز رومیزی مدل SIG 501W شیشه سینجر

اجاق گاز رومیزی مدل SIG 501W شیشه سینجر

گرید انرژی A دارای 5 شعله نسل جدید سر شعله ها با قدرت حرارتی و راندمان بالا (کاهش زمان پخت) دارای پایه دار یک تکه بودن صفحه زیرین اجاق گازهای صفحه ای مجهز به شبکه ها ...

1156150 تومان 1217000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1156150 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز رومیزی مدل SIG 501D شیشه سینجر

اجاق گاز رومیزی مدل SIG 501D شیشه سینجر

     گرید انرژی A دارای 5 شعله اجاق گاز صفحه ای شیشه ای مجهز به سر شعله پلوپز دوال (با قدرت حرارتی بالا) با 2 ولوم مجزا نسل جدید سر شعله ها با قدرت حر ...

1175150 تومان 1237000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1175150 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز رومیزی مدل SIG 401W شیشه سینجر

اجاق گاز رومیزی مدل SIG 401W شیشه سینجر

 گرید انرژی A دارای 4 شعله نسل جدید سر شعله ها با قدرت حرارتی و راندمان بالا (کاهش زمان پخت) دارای پایه یک تکه بودن صفحه زیرین اجاق گازهای صفحه ای مجهز به شبکه ...

888250 تومان 935000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 888250 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز رومیزی مدل SIG 301W  شیشه سینجر

اجاق گاز رومیزی مدل SIG 301W شیشه سینجر

 دارای گرید انرژی A دارای 3 شعله نسل جدید سر شعله ها با قدرت حرارتی و راندمان بالا (کاهش زمان پخت) دارای پایه یک تکه بودن صفحه زیرین اجاق گازهای صفحه ای مجهز به ...

768075 تومان 808500 تومان 5%- با احتساب مالیات : 768075 تومان

افزودن به سبد