آچار فرانسه


تعداد محصولات (5)

آچارفرانسه 6 مدل RH-2401 رونیکس

آچارفرانسه 6 مدل RH-2401 رونیکس

مدل محصول: RH-2401 فک های سخت کاری شده جهت افزایش طول عمر در شرایط پر فشار پیچ تنظیم فک متحرک با بالاترین دقت و کیفیت دسته دراپ فورچ شده مستحکم روکش ساتن کروم ساخته ...

0.95 تومان 1 تومان 5%- با احتساب مالیات : 0.95 تومان

افزودن به سبد

آچارفرانسه 8" لیبرا مدل RH-2402 رونیکس

آچارفرانسه 8" لیبرا مدل RH-2402 رونیکس

مدل محصول: RH-2402 فک های سخت کاری شده جهت افزایش طول عمر در شرایط پر فشار پیچ تنظیم فک متحرک با بالاترین دقت و کیفیت دسته دراپ فورچ شده مستحکم روکش ساتن کروم ساخته ...

0 تومان 0 تومان 5%- با احتساب مالیات : 0 تومان

افزودن به سبد

آچارفرانسه 10" لیبرا مدل RH-2403 رونیکس

آچارفرانسه 10" لیبرا مدل RH-2403 رونیکس

مدل محصول: RH-2403 فک های سخت کاری شده جهت افزایش طول عمر در شرایط پر فشار پیچ تنظیم فک متحرک با بالاترین دقت و کیفیت دسته دراپ فورچ شده مستحکم روکش ساتن کروم ساخته ...

0.95 تومان 1 تومان 5%- با احتساب مالیات : 0.95 تومان

افزودن به سبد

آچارفرانسه 12" لیبرا مدل RH-2404 رونیکس

آچارفرانسه 12" لیبرا مدل RH-2404 رونیکس

مدل محصول: RH-2404 فک های سخت کاری شده جهت افزایش طول عمر در شرایط پر فشار پیچ تنظیم فک متحرک با بالاترین دقت و کیفیت دسته دراپ فورچ شده مستحکم روکش ساتن کروم ساخته ...

0.95 تومان 1 تومان 5%- با احتساب مالیات : 0.95 تومان

افزودن به سبد

آچارفرانسه 15" لیبرا مدل RH-2405 رونیکس

آچارفرانسه 15" لیبرا مدل RH-2405 رونیکس

فک های سخت کاری شده جهت افزایش طول عمر در شرایط پر فشار پیچ تنظیم فک متحرک با بالاترین دقت و کیفیت دسته دراپ فورچ شده مستحکم روکش ساتن کروم ساخته شده طبق استاندارد ANSI ...

0.95 تومان 1 تومان 5%- با احتساب مالیات : 0.95 تومان

افزودن به سبد