آچار آلات


تعداد محصولات (5)

آچارفرانسه 6 مدل RH-2401 رونیکس

آچارفرانسه 6 مدل RH-2401 رونیکس

مدل محصول: RH-2401 فک های سخت کاری شده جهت افزایش طول عمر در شرایط پر فشار پیچ تنظیم فک متحرک با بالاترین دقت و کیفیت دسته دراپ فورچ شده مستحکم روکش ساتن کروم ساخته ...

47530 تومان 49000 تومان 3%- با احتساب مالیات : 47530 تومان

افزودن به سبد

آچارفرانسه 8" لیبرا مدل RH-2402 رونیکس

آچارفرانسه 8" لیبرا مدل RH-2402 رونیکس

مدل محصول: RH-2402 فک های سخت کاری شده جهت افزایش طول عمر در شرایط پر فشار پیچ تنظیم فک متحرک با بالاترین دقت و کیفیت دسته دراپ فورچ شده مستحکم روکش ساتن کروم ساخته ...

63050 تومان 65000 تومان 3%- با احتساب مالیات : 63050 تومان

افزودن به سبد

آچارفرانسه 10" لیبرا مدل RH-2403 رونیکس

آچارفرانسه 10" لیبرا مدل RH-2403 رونیکس

مدل محصول: RH-2403 فک های سخت کاری شده جهت افزایش طول عمر در شرایط پر فشار پیچ تنظیم فک متحرک با بالاترین دقت و کیفیت دسته دراپ فورچ شده مستحکم روکش ساتن کروم ساخته ...

76630 تومان 79000 تومان 3%- با احتساب مالیات : 76630 تومان

افزودن به سبد

آچارفرانسه 12" لیبرا مدل RH-2404 رونیکس

آچارفرانسه 12" لیبرا مدل RH-2404 رونیکس

مدل محصول: RH-2404 فک های سخت کاری شده جهت افزایش طول عمر در شرایط پر فشار پیچ تنظیم فک متحرک با بالاترین دقت و کیفیت دسته دراپ فورچ شده مستحکم روکش ساتن کروم ساخته ...

114460 تومان 118000 تومان 3%- با احتساب مالیات : 114460 تومان

افزودن به سبد

آچارفرانسه 15" لیبرا مدل RH-2405 رونیکس

آچارفرانسه 15" لیبرا مدل RH-2405 رونیکس

فک های سخت کاری شده جهت افزایش طول عمر در شرایط پر فشار پیچ تنظیم فک متحرک با بالاترین دقت و کیفیت دسته دراپ فورچ شده مستحکم روکش ساتن کروم ساخته شده طبق استاندارد ANSI ...

161990 تومان 167000 تومان 3%- با احتساب مالیات : 161990 تومان

افزودن به سبد