سینک ظرفشویی


تعداد محصولات (313)

 سینک ایلیا استیل توکار مدل 2010 - سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2010 - سایز 120x 50

ابعاد محصول :  50 *  120    سانتیمتر  نام :    سینک 2010 ایلیا استیل     نصب :     توکار ضخامت و ...

1147500 تومان 1350000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1147500 تومان

افزودن به سبد

 سینک ایلیا استیل توکار مدل2011 - سایز 116x 51

سینک ایلیا استیل توکار مدل2011 - سایز 116x 51

ابعاد محصول :  50 *  116    سانتیمتر  نام :    سینک 2011 ایلیا استیل    نوع نصب :     توکار ضخامت ورق ...

0.85 تومان 1 تومان 15%- با احتساب مالیات : 0.85 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2012 - سایز100x 51

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2012 - سایز100x 51

ابعاد محصول :  51 *  100    سانتیمتر  نام :    سینک 2012 ایلیا استیل    نوع نصب :     توکار ضخامت ورق ...

1081200 تومان 1272000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1081200 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2013 -  سایز 116x 51

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2013 - سایز 116x 51

ابعاد: 116x 51،     عمق لگن: 200 mm،   جهت سینک: راست-چپ، تخته برش+آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال، ...

1195950 تومان 1407000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1195950 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2014 - سایز 100x 51

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2014 - سایز 100x 51

 ابعاد: 100x51،    عمق لگن: 200 mm،   جهت سینک:   وسط، تخته برش+آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.85 تومان 1 تومان 15%- با احتساب مالیات : 0.85 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2015 - سایز 116x 51

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2015 - سایز 116x 51

ابعاد: 116x 51،      عمق لگن: 200 mm ، جهت سینک: وسط، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1438200 تومان 1692000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1438200 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل: 2016 - سایز63x 50

سینک ایلیا استیل توکار مدل: 2016 - سایز63x 50

ابعاد: 63x 50،       عمق لگن: 200 mm، جهت سینک: راست-چپ، تخته برش+آبکش، عایق صدا، ضمانت10 سال ...

0.85 تومان 1 تومان 15%- با احتساب مالیات : 0.85 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2018 - سایز 80x 50

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2018 - سایز 80x 50

ابعاد: 80x 50، عمق لگن: 200 mm، جهت سینک: راست-چپ، تخته برش+آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1055275 تومان 1241500 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1055275 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار  مدل 2019 -  سایز 97x 51

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2019 - سایز 97x 51

ابعاد: 97x 51 ، عمق لگن: 200 mm، جهت سینک: به دلخواه مشتری تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.85 تومان 1 تومان 15%- با احتساب مالیات : 0.85 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2020 - سایز 100x 51

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2020 - سایز 100x 51

 ابعاد: 100x 51،    عمق لگن: 200 mm،    جهت سینک: راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال   ...

1139425 تومان 1340500 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1139425 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2021 - سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2021 - سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50، عمق لگن: 220 mm، جهت سینک: راست-چپ، تخته برش+آبکش، عایق صدا ضمانت10سال ...

1147500 تومان 1350000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1147500 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2026 - سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2026 - سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،    عمق لگن: 220 mm، جهت سینک: راست-چپ، تخته برش+آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1461150 تومان 1719000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1461150 تومان

افزودن به سبد