سینک ظرفشویی


تعداد محصولات (215)

 سینک ایلیا استیل توکار مدل 2010 - سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2010 - سایز 120x 50

ابعاد محصول :  50 *  120    سانتیمتر  نام :    سینک 2010 ایلیا استیل     نصب :     توکار ضخامت و ...

1827000 تومان 2030000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1827000 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2012 - سایز100x 51

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2012 - سایز100x 51

ابعاد محصول :  51 *  100    سانتیمتر  نام :    سینک 2012 ایلیا استیل    نوع نصب :     توکار ضخامت ورق ...

1670400 تومان 1856000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1670400 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2013 -  سایز 116x 51

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2013 - سایز 116x 51

ابعاد: 116x 51،     عمق لگن: 200 mm،   جهت سینک: راست-چپ، تخته برش+آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال، ...

1848600 تومان 2054000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1848600 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2015 - سایز 116x 51

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2015 - سایز 116x 51

ابعاد: 116x 51،      عمق لگن: 200 mm ، جهت سینک: وسط، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

2223000 تومان 2470000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 2223000 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2018 - سایز 80x 50

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2018 - سایز 80x 50

ابعاد: 80x 50، عمق لگن: 200 mm، جهت سینک: راست-چپ، تخته برش+آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1630800 تومان 1812000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1630800 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2020 - سایز 100x 51

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2020 - سایز 100x 51

 ابعاد: 100x 51،    عمق لگن: 200 mm،    جهت سینک: راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال   ...

1762200 تومان 1958000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1762200 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2021 - سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2021 - سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50، عمق لگن: 220 mm، جهت سینک: راست-چپ، تخته برش+آبکش، عایق صدا ضمانت10سال ...

1827000 تومان 2030000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1827000 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2026 - سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2026 - سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،    عمق لگن: 220 mm، جهت سینک: راست-چپ، تخته برش+آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

2259000 تومان 2510000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 2259000 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2028 - سایز  120x 50

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2028 - سایز 120x 50

 ابعاد: 120x 50،    عمق لگن: 220 mm،   جهت سینک: راست-چپ، تخته برش+آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1827000 تومان 2030000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1827000 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2041 - سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2041 - سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،      عمق سینک: 220 mm،    جهت سینک:  راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت 10سال ...

1880100 تومان 2089000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1880100 تومان

افزودن به سبد

 سینک ایلیا استیل توکار مدل 2042 -  سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2042 - سایز 120x 50

 ابعاد: 120x 50، عمق سینک: 220 mm، جهت سینک: راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

2022300 تومان 2247000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 2022300 تومان

افزودن به سبد

 سینک ایلیا استیل توکار مدل 2044- سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2044- سایز 120x 50

 ابعاد: 120x 50،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال   ...

2022300 تومان 2247000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 2022300 تومان

افزودن به سبد