سینک نیمه فانتزی روکار درسا


تعداد محصولات (4)

سينک نیمه فانتزی روکار DS723  درسا

سينک نیمه فانتزی روکار DS723 درسا

نوع سینک نیمه فانتزی روکار ابعاد 60 * 120 سانتی متر عمق لگن 15 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.6 ...

638820 تومان 819000 تومان 22%- با احتساب مالیات : 638820 تومان

افزودن به سبد

سينک  نیمه فانتزیDS724 روکار درسا

سينک نیمه فانتزیDS724 روکار درسا

نوع سینک نیمه فانتزی روکار ابعاد 60 * 120 سانتی متر عمق لگن 15 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.6 ...

638820 تومان 819000 تومان 22%- با احتساب مالیات : 638820 تومان

افزودن به سبد

سينک نیمه فانتزی DS730روکار  درسا

سينک نیمه فانتزی DS730روکار درسا

نوع سینک نیمه فانتزی روکار ابعاد 60 * 120 سانتی متر عمق لگن 15 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.6 ...

638820 تومان 819000 تومان 22%- با احتساب مالیات : 638820 تومان

افزودن به سبد

سينک نیمه فانتزیDS738 روکار درسا

سينک نیمه فانتزیDS738 روکار درسا

نوع سینک نیمه فانتزی روکار ابعاد 60 * 120 سانتی متر عمق لگن 15 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.6 ...

638820 تومان 819000 تومان 22%- با احتساب مالیات : 638820 تومان

افزودن به سبد