سینک فانتزی توکار درسا


تعداد محصولات (15)

سينک فانتزی DS111 توکار درسا

سينک فانتزی DS111 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 100 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

772200 تومان 990000 تومان 22%- با احتساب مالیات : 772200 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی  DS115 توکار درسا

سينک فانتزی DS115 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 100 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

772200 تومان 990000 تومان 22%- با احتساب مالیات : 772200 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی  DS125 توکار درسا

سينک فانتزی DS125 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 100 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

854880 تومان 1096000 تومان 22%- با احتساب مالیات : 854880 تومان

افزودن به سبد

سينک  فانتزی DS127 توکار درسا

سينک فانتزی DS127 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 100 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

772200 تومان 990000 تومان 22%- با احتساب مالیات : 772200 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی  DS128  توکار درسا

سينک فانتزی DS128 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 100 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

772200 تومان 990000 تومان 22%- با احتساب مالیات : 772200 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS110  توکار درسا

سينک فانتزی DS110 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 116 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

925080 تومان 1186000 تومان 22%- با احتساب مالیات : 925080 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS112توکار درسا

سينک فانتزی DS112توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 120 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

925080 تومان 1186000 تومان 22%- با احتساب مالیات : 925080 تومان

افزودن به سبد

سينک  فانتزیDS116 توکار درسا

سينک فانتزیDS116 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 120 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1049100 تومان 1345000 تومان 22%- با احتساب مالیات : 1049100 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS119   توکار درسا

سينک فانتزی DS119 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 120 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

925080 تومان 1186000 تومان 22%- با احتساب مالیات : 925080 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS121 توکار  درسا

سينک فانتزی DS121 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 120 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

925080 تومان 1186000 تومان 22%- با احتساب مالیات : 925080 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS122توکار درسا

سينک فانتزی DS122توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 120 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

925080 تومان 1186000 تومان 22%- با احتساب مالیات : 925080 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی  DS123 توکار درسا

سينک فانتزی DS123 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 120 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

925080 تومان 1186000 تومان 22%- با احتساب مالیات : 925080 تومان

افزودن به سبد