سینک فانتزی توکار درسا


تعداد محصولات (15)

سينک فانتزی DS111 توکار درسا

سينک فانتزی DS111 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 100 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

916760 تومان 1118000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 916760 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی  DS115 توکار درسا

سينک فانتزی DS115 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 100 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

930700 تومان 1135000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 930700 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی  DS125 توکار درسا

سينک فانتزی DS125 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 100 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1034020 تومان 1261000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1034020 تومان

افزودن به سبد

سينک  فانتزی DS127 توکار درسا

سينک فانتزی DS127 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 100 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

906920 تومان 1106000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 906920 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی  DS128  توکار درسا

سينک فانتزی DS128 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 100 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

897080 تومان 1094000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 897080 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS110  توکار درسا

سينک فانتزی DS110 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 116 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1090600 تومان 1330000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1090600 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS112توکار درسا

سينک فانتزی DS112توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 120 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1128320 تومان 1376000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1128320 تومان

افزودن به سبد

سينک  فانتزیDS116 توکار درسا

سينک فانتزیDS116 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 120 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1128320 تومان 1376000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1128320 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS119   توکار درسا

سينک فانتزی DS119 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 120 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1097980 تومان 1339000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1097980 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS121 توکار  درسا

سينک فانتزی DS121 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 120 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1148000 تومان 1400000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1148000 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS122توکار درسا

سينک فانتزی DS122توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 120 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1097980 تومان 1339000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1097980 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی  DS123 توکار درسا

سينک فانتزی DS123 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 120 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1128320 تومان 1376000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1128320 تومان

افزودن به سبد