اجاق گاز صفحه ای شیشه درسا


تعداد محصولات (19)

اجاق گاز 4 شعله شيشه استيل مدل ريتا مشکي درسا

اجاق گاز 4 شعله شيشه استيل مدل ريتا مشکي درسا

سایز - چهار شعله : 52× 64 سانتی متر تعداد شعله پنج شعله-چهار شعله مشعل ها شعله کوچک 1.35 کیلووات -شعله متوسط 1.85 کیلووات -شعل ...

1605560 تومان 1958000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1605560 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز 5 شعله شيشه استيل مدل ريتا مشکي درسا

اجاق گاز 5 شعله شيشه استيل مدل ريتا مشکي درسا

سایز پنج شعله : 52 × 87 سانتی متر تعداد شعله پنج شعله-چهار شعله مشعل ها شعله کوچک 1.35 کیلووات -شعله متوسط 1.85 کیلووات -شعله ...

1877800 تومان 2290000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1877800 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز 5 شعله شيشه استيل مدل راك مشکي درسا

اجاق گاز 5 شعله شيشه استيل مدل راك مشکي درسا

سایز 52×87 سانتیمتر تعداد شعله پنج شعله مشعل ها شعله کوچک 1.35 کیلووات -شعله متوسط 1.85 کیلووات -شعله بزرگ 2.68 کیلووات -شعله ...

1877800 تومان 2290000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1877800 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز تک شعله شيشه اي مدل DG101 مشکي درسا

اجاق گاز تک شعله شيشه اي مدل DG101 مشکي درسا

سایز 52×30 سانتی متر تعداد شعله تک شعله-دو شعله مشعل ها شعله کوچک 1.35 کیلووات -شعله متوسط 1.85 کیلووات -شعله بزرگ 2.68 کیلووا ...

619100 تومان 755000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 619100 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز 2 شعله شيشه اي مدل DG201 مشکی درسا

اجاق گاز 2 شعله شيشه اي مدل DG201 مشکی درسا

سایز 52×30 سانتی متر تعداد شعله تک شعله-دو شعله مشعل ها شعله کوچک 1.35 کیلووات -شعله متوسط 1.85 کیلووات -شعله بزرگ 2.68 کیلووا ...

754400 تومان 920000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 754400 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز 2 شعله شيشه اي مدل DG202 مشکي

اجاق گاز 2 شعله شيشه اي مدل DG202 مشکي

سایز 52×30 سانتی متر تعداد شعله تک شعله-دو شعله مشعل ها شعله کوچک 1.35 کیلووات -شعله متوسط 1.85 کیلووات -شعله بزرگ 2.68 کیلووا ...

0.82 تومان 1 تومان 18%- با احتساب مالیات : 0.82 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز 5 شعله شيشه اي مدل آرتا مشکي درسا

اجاق گاز 5 شعله شيشه اي مدل آرتا مشکي درسا

سایز 52×87 سانتیمتر تعداد شعله پنج شعله مشعل ها شعله کوچک 1.35 کیلووات -شعله متوسط 1.85 کیلووات -شعله بزرگ 2.68 کیلووات -شعله ...

1502240 تومان 1832000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1502240 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز 5 شعله شيشه اي مدل آرتا سفید درسا

اجاق گاز 5 شعله شيشه اي مدل آرتا سفید درسا

سایز 52×87 سانتیمتر تعداد شعله پنج شعله مشعل ها شعله کوچک 1.35 کیلووات -شعله متوسط 1.85 کیلووات -شعله بزرگ 2.68 کیلووات -شعله ...

1632620 تومان 1991000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1632620 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای مدل سانا مشکی درسا

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای مدل سانا مشکی درسا

سایز 52×86/8 سانتیمتر تعداد شعله 5 مشعل ها شعله کوچک 1.35 کیلووات -شعله متوسط 1.85 کیلووات -شعله بزرگ 2.68 کیلووات -شعله پلوپز ...

1507160 تومان 1838000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1507160 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای مدل آنا مشکی درسا

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای مدل آنا مشکی درسا

سایز 52×86/8 سانتیمتر تعداد شعله 5 مشعل ها شعله کوچک 1.35 کیلووات -شعله متوسط 1.85 کیلووات -شعله بزرگ 2.68 کیلووات - شعله پلوپ ...

1507160 تومان 1838000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1507160 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای مدل آنا سفید درسا

اجاق گاز 5 شعله شیشه ای مدل آنا سفید درسا

سایز 52×86/8 سانتیمتر تعداد شعله 5 مشعل ها شعله کوچک 1.35 کیلووات -شعله متوسط 1.85 کیلووات -شعله بزرگ 2.68 کیلووات - شعله پلوپ ...

1632620 تومان 1991000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1632620 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز 5 شعله شيشه اي مدل رزا مشکي درسا

اجاق گاز 5 شعله شيشه اي مدل رزا مشکي درسا

سایز 52×87 سانتیمتر تعداد شعله پنج شعله مشعل ها شعله کوچک 1.35 کیلووات -شعله متوسط 1.85 کیلووات -شعله بزرگ 2.68 کیلووات -شعله ...

0.82 تومان 1 تومان 18%- با احتساب مالیات : 0.82 تومان

افزودن به سبد