اجاق گاز صفحه ای استیل درسا


تعداد محصولات (9)

اجاق گاز 5 شعله استيل مدل رادين درسا

اجاق گاز 5 شعله استيل مدل رادين درسا

سایز 51×89/1 سانتی متر تعداد شعله 5 مشعل ها شعله کوچک 1.35 کیلووات -شعله متوسط 1.85 کیلووات -شعله بزرگ 2.68 کیلووات -شعله پلوپ ...

1671160 تومان 2038000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1671160 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز 5 شعله استيل مدل سروين درسا

اجاق گاز 5 شعله استيل مدل سروين درسا

سایز 51×89/1 سانتی متر تعداد شعله 5 مشعل ها شعله کوچک 1.35 کیلووات -شعله متوسط 1.85 کیلووات -شعله بزرگ 2.68 کیلووات -شعله پلوپ ...

0.78 تومان 1 تومان 22%- با احتساب مالیات : 0.78 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز 5 شعله استيل مدل رايا درسا

اجاق گاز 5 شعله استيل مدل رايا درسا

سایز 52×86.5 سانتیمتر تعداد شعله پنج شعله مشعل ها شعله کوچک 1.35 کیلووات -شعله متوسط 1.85 کیلووات -شعله بزرگ 2.68 کیلووات -شعل ...

1557180 تومان 1899000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1557180 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز 5 شعله استيل مدل آنيل درسا

اجاق گاز 5 شعله استيل مدل آنيل درسا

سایز پنج شعله : 52 × 86/5 سانتی متر چهار شعله : 52 × 64 سانتی متر تعداد شعله پنج شعله-چهار شعله مشعل ها شعله کوچک 1.35 ک ...

1557180 تومان 1899000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1557180 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز 4 شعله استيل مدل آنيل درسا

اجاق گاز 4 شعله استيل مدل آنيل درسا

سایز  چهار شعله : 52 × 64 سانتی متر تعداد شعله پنج شعله-چهار شعله مشعل ها شعله کوچک 1.35 کیلووات -شعله متوسط 1.85 کیلووات ...

1287400 تومان 1570000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1287400 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز 4 شعله استيل مدل تانيا درسا

اجاق گاز 4 شعله استيل مدل تانيا درسا

سایز 2 شعله : 51/5*32/5 سانتی متر- 4 شعله: 50/5*60 سانتی متر- 5 شعله : 50/5*86/5 سانتی متر تعداد شعله 2شعله - 4شعله - 5 شعله مشعل ها ...

1287400 تومان 1570000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1287400 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز 2 شعله استيل مدل تانيا درسا

اجاق گاز 2 شعله استيل مدل تانيا درسا

سایز 2 شعله : 51/5*32/5 سانتی متر- 4 شعله: 50/5*60 سانتی متر- 5 شعله : 50/5*86/5 سانتی متر تعداد شعله 2شعله - 4شعله - 5 شعله مشعل ها ...

819180 تومان 999000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 819180 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز 5 شعله استيل مدل تانيا درسا

اجاق گاز 5 شعله استيل مدل تانيا درسا

سایز 2 شعله : 51/5*32/5 سانتی متر- 4 شعله: 50/5*60 سانتی متر- 5 شعله : 50/5*86/5 سانتی متر تعداد شعله 2شعله - 4شعله - 5 شعله مشعل ها ...

1557180 تومان 1899000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1557180 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز 5 شعله استيل مدل هانيا

اجاق گاز 5 شعله استيل مدل هانيا

سایز 50/5*86/5 سانتی متر تعداد شعله 5 شعله مشعل ها شعله کوچک : 1.35 کیلووات-شعله متوسط : 1.85کیلووات-شعله بزرگ : 2.68کیلووات-شعله پل ...

1557180 تومان 1899000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1557180 تومان

افزودن به سبد