فر توکار اخوان


تعداد محصولات (23)

فر توکار اخوان مدل F7

فر توکار اخوان مدل F7

فر توکار اخوان مدل F7   نوع: گاز و برق جنس: شیشه گریل: برقی جوجه گردان: دارد یخ زدایی: ندارد قابلیت برنامه ریزی: دارد فن: ندارد ...

4863300 تومان 5590000 تومان 13%- با احتساب مالیات : 4863300 تومان

افزودن به سبد

فر توکار اخوان مدل F8

فر توکار اخوان مدل F8

فر توکار اخوان مدل F8   نوع: گاز و برق جنس: شیشه گریل: برقی جوجه گردان: دارد یخ زدایی: ندارد قابلیت برنامه ریزی: ندارد فن: ندارد ...

5023293 تومان 5773900 تومان 13%- با احتساب مالیات : 5023293 تومان

افزودن به سبد

فر توکار اخوان مدل F11

فر توکار اخوان مدل F11

فر توکار اخوان مدل F11   نوع: گاز و برق جنس: استیل گریل: برقی جوجه گردان: دارد یخ زدایی: ندارد قابلیت برنامه ریزی: دارد فن: ندار ...

4764207 تومان 5476100 تومان 13%- با احتساب مالیات : 4764207 تومان

افزودن به سبد

فر توکار اخوان مدل F12

فر توکار اخوان مدل F12

فر توکار اخوان مدل F12   نوع: گاز و برق جنس: استیل گریل: برقی جوجه گردان: دارد یخ زدایی: ندارد قابلیت برنامه ریزی: دارد فن: ندار ...

4764207 تومان 5476100 تومان 13%- با احتساب مالیات : 4764207 تومان

افزودن به سبد

فر توکار اخوان مدل F13

فر توکار اخوان مدل F13

فر توکار اخوان مدل F13   نوع: گاز و برق جنس: استیل گریل: برقی جوجه گردان: دارد یخ زدایی: ندارد قابلیت برنامه ریزی: دارد فن: ندار ...

4782042 تومان 5496600 تومان 13%- با احتساب مالیات : 4782042 تومان

افزودن به سبد

فر توکار اخوان مدل F15

فر توکار اخوان مدل F15

فر توکار اخوان مدل F15   نوع: گاز و برق جنس: استیل گریل: برقی جوجه گردان: دارد یخ زدایی: ندارد قابلیت برنامه ریزی: دارد فن: ندار ...

47961360 تومان 55128000 تومان 13%- با احتساب مالیات : 47961360 تومان

افزودن به سبد

فر توکار اخوان مدل F16

فر توکار اخوان مدل F16

فر توکار اخوان مدل F16   نوع: گاز و برق جنس: شیشه گریل: برقی جوجه گردان: دارد یخ زدایی: ندارد قابلیت برنامه ریزی: دارد فن: ندارد ...

5101767 تومان 5864100 تومان 13%- با احتساب مالیات : 5101767 تومان

افزودن به سبد

فر توکار اخوان مدل F17

فر توکار اخوان مدل F17

فر توکار اخوان مدل F17   نوع: گاز و برق جنس: استیل گریل: برقی جوجه گردان: دارد یخ زدایی: ندارد قابلیت برنامه ریزی: دارد فن: ندار ...

4797267 تومان 5514100 تومان 13%- با احتساب مالیات : 4797267 تومان

افزودن به سبد

فر توکار اخوان مدل F18

فر توکار اخوان مدل F18

فر توکار اخوان مدل F18   نوع: گاز و برق جنس: شیشه گریل: برقی جوجه گردان: دارد یخ زدایی: ندارد قابلیت برنامه ریزی: دارد فن: ندارد ...

5218434 تومان 5998200 تومان 13%- با احتساب مالیات : 5218434 تومان

افزودن به سبد

فر توکار اخوان مدل F19

فر توکار اخوان مدل F19

فر توکار اخوان مدل F19   نوع: برق جنس: شیشه گریل: ندارد جوجه گردان: دارد یخ زدایی: ندارد قابلیت برنامه ریزی: دارد فن: ندارد نوع ...

2679514 تومان 3267700 تومان 18%- با احتساب مالیات : 2679514 تومان

افزودن به سبد

فر توکار اخوان مدل F20

فر توکار اخوان مدل F20

فر توکار اخوان مدل F20   نوع: برق جنس: شیشه گریل: برقی جوجه گردان: دارد یخ زدایی: دارد قابلیت برنامه ریزی: دارد فن: دارد نوع تا ...

7350543 تومان 8448900 تومان 13%- با احتساب مالیات : 7350543 تومان

افزودن به سبد

فر توکار اخوان مدل F21

فر توکار اخوان مدل F21

فر توکار اخوان مدل F21   نوع کارکرد: گاز و برق جنس: شیشه گریل: برقی جوجه گردان: دارد یخ زدایی: ندارد قابلیت برنامه ریزی: دارد فن:&nbs ...

6322116 تومان 7266800 تومان 13%- با احتساب مالیات : 6322116 تومان

افزودن به سبد