کارواش رونیکس


تعداد محصولات (7)

کارواش 100 بار مدل RP-0100 رونیکس

کارواش 100 بار مدل RP-0100 رونیکس

مجهز به موتور دینامی پر قدرت با طول عمر بالا و صدای کم با قابلیت صرفه جویی در مصرف آب و ایجاد فشار یکنواخت و پاشش با کیفیت مجهز به سیستم اتو استاپ جهت استهلاک کمتر دستگاه و ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

کارواش 140 بار مدل RP-0140 رونیکس

کارواش 140 بار مدل RP-0140 رونیکس

مجهز به موتور دینامی پر قدرت با طول عمر بالا و صدای کم با قابلیت صرفه جویی در مصرف آب و ایجاد فشار یکنواخت و پاشش با کیفیت مجهز به سیستم اتو استاپ جهت استهلاک کمتر دستگاه و ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

کارواش160 بار مدل RP-1160 رونیکس

کارواش160 بار مدل RP-1160 رونیکس

مجهز به موتور دینامی پر قدرت با طول عمر بالا و صدای کم با قابلیت صرفه جویی در مصرف آب و ایجاد فشار یکنواخت و پاشش با کیفیت مجهز به سیستم اتو استاپ جهت استهلاک کمتر دستگاه و ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

کارواش 180 باردینامی مدل RP-0180 رونیکس

کارواش 180 باردینامی مدل RP-0180 رونیکس

مجهز به موتور دینامی پر قدرت با طول عمر بالا و صدای کم با قابلیت صرفه جویی در مصرف آب و ایجاد فشار یکنواخت و پاشش با کیفیت مجهز به سیستم اتو استاپ جهت استهلاک کمتر دستگاه و ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

کارواش 100 بار ذغالی 120 وات مدل   RP-U100E  رونیکس

کارواش 100 بار ذغالی 120 وات مدل RP-U100E رونیکس

با قابلیت صرفه جویی در مصرف آب و ایجاد فشار یکنواخت مجهز به سیستم اتو استاپ جهت استهلاک کمتر دستگاه و جلوگیری از آسیب به متور مجهز به سیستم حفاظت گرمایی موتور جهت کنترل دمای ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

کارواش 100 بار ذغالی مدل  RP-U100  رونیکس

کارواش 100 بار ذغالی مدل RP-U100 رونیکس

با قابلیت صرفه جویی در مصرف آب و ایجاد فشار یکنواخت مجهز به سیستم اتو استاپ جهت استهلاک کمتر دستگاه و جلوگیری از آسیب به موتور مجهز به سیستم حفاظت گرمایی موتور جهت کنترل دما ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

کارواش 130 بار ذغالی مدل RP-U130  رونیکس

کارواش 130 بار ذغالی مدل RP-U130 رونیکس

با قابلیت صرفه جویی در مصرف آب و ایجاد فشار یکنواخت مجهز به سیستم اتو استاپ جهت استهلاک کمتر دستگاه و جلوگیری از آسیب به موتور مجهز به سیستم حفاظت گرمایی موتور جهت کنترل دما ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد