کارواش رونیکس


تعداد محصولات (7)

کارواش 100 بار مدل RP-0100 رونیکس

کارواش 100 بار مدل RP-0100 رونیکس

مجهز به موتور دینامی پر قدرت با طول عمر بالا و صدای کم با قابلیت صرفه جویی در مصرف آب و ایجاد فشار یکنواخت و پاشش با کیفیت مجهز به سیستم اتو استاپ جهت استهلاک کمتر دستگاه و ...

1664040 تومان 1698000 تومان 2%- با احتساب مالیات : 1664040 تومان

افزودن به سبد

کارواش 140 بار مدل RP-0140 رونیکس

کارواش 140 بار مدل RP-0140 رونیکس

مجهز به موتور دینامی پر قدرت با طول عمر بالا و صدای کم با قابلیت صرفه جویی در مصرف آب و ایجاد فشار یکنواخت و پاشش با کیفیت مجهز به سیستم اتو استاپ جهت استهلاک کمتر دستگاه و ...

2448040 تومان 2498000 تومان 2%- با احتساب مالیات : 2448040 تومان

افزودن به سبد

کارواش160 بار مدل RP-1160 رونیکس

کارواش160 بار مدل RP-1160 رونیکس

مجهز به موتور دینامی پر قدرت با طول عمر بالا و صدای کم با قابلیت صرفه جویی در مصرف آب و ایجاد فشار یکنواخت و پاشش با کیفیت مجهز به سیستم اتو استاپ جهت استهلاک کمتر دستگاه و ...

3428040 تومان 3498000 تومان 2%- با احتساب مالیات : 3428040 تومان

افزودن به سبد

کارواش 180 باردینامی مدل RP-0180 رونیکس

کارواش 180 باردینامی مدل RP-0180 رونیکس

مجهز به موتور دینامی پر قدرت با طول عمر بالا و صدای کم با قابلیت صرفه جویی در مصرف آب و ایجاد فشار یکنواخت و پاشش با کیفیت مجهز به سیستم اتو استاپ جهت استهلاک کمتر دستگاه و ...

4889220 تومان 4989000 تومان 2%- با احتساب مالیات : 4889220 تومان

افزودن به سبد

کارواش 100 بار ذغالی 120 وات مدل   RP-U100E  رونیکس

کارواش 100 بار ذغالی 120 وات مدل RP-U100E رونیکس

با قابلیت صرفه جویی در مصرف آب و ایجاد فشار یکنواخت مجهز به سیستم اتو استاپ جهت استهلاک کمتر دستگاه و جلوگیری از آسیب به متور مجهز به سیستم حفاظت گرمایی موتور جهت کنترل دمای ...

1174040 تومان 1198000 تومان 2%- با احتساب مالیات : 1174040 تومان

افزودن به سبد

کارواش 100 بار ذغالی مدل  RP-U100  رونیکس

کارواش 100 بار ذغالی مدل RP-U100 رونیکس

با قابلیت صرفه جویی در مصرف آب و ایجاد فشار یکنواخت مجهز به سیستم اتو استاپ جهت استهلاک کمتر دستگاه و جلوگیری از آسیب به موتور مجهز به سیستم حفاظت گرمایی موتور جهت کنترل دما ...

1272040 تومان 1298000 تومان 2%- با احتساب مالیات : 1272040 تومان

افزودن به سبد

کارواش 130 بار ذغالی مدل RP-U130  رونیکس

کارواش 130 بار ذغالی مدل RP-U130 رونیکس

با قابلیت صرفه جویی در مصرف آب و ایجاد فشار یکنواخت مجهز به سیستم اتو استاپ جهت استهلاک کمتر دستگاه و جلوگیری از آسیب به موتور مجهز به سیستم حفاظت گرمایی موتور جهت کنترل دما ...

1664040 تومان 1698000 تومان 2%- با احتساب مالیات : 1664040 تومان

افزودن به سبد