تجهیزات ریلی داخل کابین


تعداد محصولات (42)

جا مواد شوینده ریلی عرض 16

جا مواد شوینده ریلی عرض 16

نصب در زیر سینک جهت استفاده مواد شوینده سبدی پرکاربرد و قابل استفاده جهت جلوگیری از به هم ریختگی در زیر سینک. این محصول درفروشگاه اینترنتی  شهر انتخاب با برند های مختلفی ک ...

212000 تومان با احتساب مالیات : 212000 تومان

افزودن به سبد

جا ادویه ریلی نصب بغل

جا ادویه ریلی نصب بغل

یک محصول فوق العاده زیبا و کاربردی برای استفاده از مکانهای کوچک در کابینت زمینی در برند های مختلف و با کیفیت تضمینی شهر انتخاب این محصول را در اندازه های یونیت 30 ( دارای سبد 22 ...

245000 تومان با احتساب مالیات : 245000 تومان

افزودن به سبد

جا مواد شوینده ریلی عرض 12

جا مواد شوینده ریلی عرض 12

نصب در زیر سینک جهت استفاده مواد شوینده سبدی پرکاربرد و قابل استفاده جهت جلوگیری از به هم ریختگی در زیر سینک. این محصول درفروشگاه اینترنتی  شهر انتخاب با برند های مخت ...

204000 تومان با احتساب مالیات : 204000 تومان

افزودن به سبد

جا مواد شوینده ریلی عرض 20

جا مواد شوینده ریلی عرض 20

نصب در زیر سینک جهت استفاده مواد شوینده سبدی پرکاربرد و قابل استفاده جهت جلوگیری از به هم ریختگی در زیر سینک. این محصول درفروشگاه اینترنتی  شهر انتخاب با برند های مختلفی ک ...

223000 تومان با احتساب مالیات : 223000 تومان

افزودن به سبد

جا مواد شوینده ریلی عرض 22

جا مواد شوینده ریلی عرض 22

نصب در زیر سینک جهت استفاده مواد شوینده سبدی پرکاربرد و قابل استفاده جهت جلوگیری از به هم ریختگی در زیر سینک. این محصول درفروشگاه اینترنتی  شهر انتخاب با برند های مختلفی ک ...

226000 تومان با احتساب مالیات : 226000 تومان

افزودن به سبد

جا قابلمه ریلی فریم دار آدلان کد A302

جا قابلمه ریلی فریم دار آدلان کد A302

برای استفاده در یونیت 90 ارتفاع 18 گروه صنعتی آدلان تولید کننده تجهیزات خانه وآشپزخانه از سال 1386 فعالیت رسمی خود را شروع کرده و باهدف افزایش رضایت مندی مشتریان نظام کیفیت خ ...

228000 تومان با احتساب مالیات : 228000 تومان

افزودن به سبد

سبد نیم گرد گردان داخل کابینت آدلان A303

سبد نیم گرد گردان داخل کابینت آدلان A303

  گروه صنعتی آدلان تولید کننده تجهیزات خانه وآشپزخانه از سال 1386 فعالیت رسمی خود را شروع کرده و باهدف افزایش رضایت مندی مشتریان نظام کیفیت خود را بر اساس الزامات استاندارد ...

136000 تومان با احتساب مالیات : 136000 تومان

افزودن به سبد

سبد سیب زمینی پیاز فریم دار آدلان کد A304- یونیت 30

سبد سیب زمینی پیاز فریم دار آدلان کد A304- یونیت 30

  گروه صنعتی آدلان تولید کننده تجهیزات خانه وآشپزخانه از سال 1386 فعالیت رسمی خود را شروع کرده و باهدف افزایش رضایت مندی مشتریان نظام کیفیت خود را بر اساس الزامات استاندارد ...

144000 تومان با احتساب مالیات : 144000 تومان

افزودن به سبد

سبد سیب زمینی پیاز فریم دار آدلان کد A377- یونیت 35

سبد سیب زمینی پیاز فریم دار آدلان کد A377- یونیت 35

  گروه صنعتی آدلان تولید کننده تجهیزات خانه وآشپزخانه از سال 1386 فعالیت رسمی خود را شروع کرده و باهدف افزایش رضایت مندی مشتریان نظام کیفیت خود را بر اساس الزامات استاندارد ...

147000 تومان با احتساب مالیات : 147000 تومان

افزودن به سبد

سبد سیب زمینی پیاز فریم دار آدلان کد A309- یونیت 40

سبد سیب زمینی پیاز فریم دار آدلان کد A309- یونیت 40

  گروه صنعتی آدلان تولید کننده تجهیزات خانه وآشپزخانه از سال 1386 فعالیت رسمی خود را شروع کرده و باهدف افزایش رضایت مندی مشتریان نظام کیفیت خود را بر اساس الزامات استاندارد ...

150000 تومان با احتساب مالیات : 150000 تومان

افزودن به سبد

سبد سیب زمینی پیاز فریم دار آدلان کد A310- یونیت 45

سبد سیب زمینی پیاز فریم دار آدلان کد A310- یونیت 45

  گروه صنعتی آدلان تولید کننده تجهیزات خانه وآشپزخانه از سال 1386 فعالیت رسمی خود را شروع کرده و باهدف افزایش رضایت مندی مشتریان نظام کیفیت خود را بر اساس الزامات استاندارد ...

153000 تومان با احتساب مالیات : 153000 تومان

افزودن به سبد

سبد سیب زمینی پیاز فریم دار آدلان کد A311- یونیت 50

سبد سیب زمینی پیاز فریم دار آدلان کد A311- یونیت 50

  گروه صنعتی آدلان تولید کننده تجهیزات خانه وآشپزخانه از سال 1386 فعالیت رسمی خود را شروع کرده و باهدف افزایش رضایت مندی مشتریان نظام کیفیت خود را بر اساس الزامات استاندارد ...

156000 تومان با احتساب مالیات : 156000 تومان

افزودن به سبد