بتن کن و چکش تخریب AEG (آاگ آلمان)


تعداد محصولات (15)

تخریب کن 5 کیلویی پنج شار AEG - MH5G

تخریب کن 5 کیلویی پنج شار AEG - MH5G

...

4328200 تومان 4556000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 4328200 تومان

افزودن به سبد

بتن کن 7 کیلویی پنج شیار MH7E -AEG

بتن کن 7 کیلویی پنج شیار MH7E -AEG

...

7657000 تومان 8060000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 7657000 تومان

افزودن به سبد

تخریب کن 11 کیلویی پنج شیار PM10E-AEG

تخریب کن 11 کیلویی پنج شیار PM10E-AEG

...

8678250 تومان 9135000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 8678250 تومان

افزودن به سبد

بتن کن دو کاره 4شیار 12 ولت مدل BBH12LI-AEG

بتن کن دو کاره 4شیار 12 ولت مدل BBH12LI-AEG

...

4151500 تومان 4370000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 4151500 تومان

افزودن به سبد

بتن کن دو کاره 650 وات چهار شیار BH22E-AEG

بتن کن دو کاره 650 وات چهار شیار BH22E-AEG

...

1449000 تومان با احتساب مالیات : 1449000 تومان

افزودن به سبد

بتن کن دو کاره 800 وات چهار شیار KH24IE-AEG

بتن کن دو کاره 800 وات چهار شیار KH24IE-AEG

...

1663450 تومان 1751000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1663450 تومان

افزودن به سبد

بتن کن سه کاره 800 وات چهار شیارKH24XIE-AEG

بتن کن سه کاره 800 وات چهار شیارKH24XIE-AEG

...

1862000 تومان 1960000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1862000 تومان

افزودن به سبد

بتن کن سه کاره 800 وات چهارشیارKH26E-AEG

بتن کن سه کاره 800 وات چهارشیارKH26E-AEG

...

2013050 تومان 2119000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 2013050 تومان

افزودن به سبد

بتن کن سه کاره 800 وات چهار شیار مدل KH26XE-AEG

بتن کن سه کاره 800 وات چهار شیار مدل KH26XE-AEG

...

2197350 تومان 2313000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 2197350 تومان

افزودن به سبد

بتن کن سه کاره 1010 وات چهار شیار مدل KH28SUPER XE-AEG

بتن کن سه کاره 1010 وات چهار شیار مدل KH28SUPER XE-AEG

...

2630550 تومان 2769000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 2630550 تومان

افزودن به سبد

تخریب کن 720 وات چهار شیار مدل PM3-AEG

تخریب کن 720 وات چهار شیار مدل PM3-AEG

...

5297000 تومان با احتساب مالیات : 5297000 تومان

افزودن به سبد

بتن کن سه کاره 750 وات چهار شیار مدل PN3500X-AEG

بتن کن سه کاره 750 وات چهار شیار مدل PN3500X-AEG

...

5348500 تومان 5630000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 5348500 تومان

افزودن به سبد