بتن کن و چکش تخریب AEG (آاگ آلمان)


تعداد محصولات (15)

تخریب کن 5 کیلویی پنج شار AEG - MH5G

تخریب کن 5 کیلویی پنج شار AEG - MH5G

...

8750000 تومان با احتساب مالیات : 8750000 تومان

افزودن به سبد

بتن کن 7 کیلویی پنج شیار MH7E -AEG

بتن کن 7 کیلویی پنج شیار MH7E -AEG

...

15100000 تومان با احتساب مالیات : 15100000 تومان

افزودن به سبد

تخریب کن 11 کیلویی پنج شیار PM10E-AEG

تخریب کن 11 کیلویی پنج شیار PM10E-AEG

...

17800000 تومان با احتساب مالیات : 17800000 تومان

افزودن به سبد

بتن کن دو کاره 4شیار 12 ولت مدل BBH12LI-AEG

بتن کن دو کاره 4شیار 12 ولت مدل BBH12LI-AEG

...

9184000 تومان با احتساب مالیات : 9184000 تومان

افزودن به سبد

بتن کن دو کاره 650 وات چهار شیار BH22E-AEG

بتن کن دو کاره 650 وات چهار شیار BH22E-AEG

...

2410000 تومان با احتساب مالیات : 2410000 تومان

افزودن به سبد

بتن کن دو کاره 800 وات چهار شیار KH24IE-AEG

بتن کن دو کاره 800 وات چهار شیار KH24IE-AEG

...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

بتن کن سه کاره 800 وات چهار شیارKH24XIE-AEG

بتن کن سه کاره 800 وات چهار شیارKH24XIE-AEG

...

2990000 تومان با احتساب مالیات : 2990000 تومان

افزودن به سبد

بتن کن سه کاره 800 وات چهارشیارKH26E-AEG

بتن کن سه کاره 800 وات چهارشیارKH26E-AEG

...

3190000 تومان با احتساب مالیات : 3190000 تومان

افزودن به سبد

بتن کن سه کاره 800 وات چهار شیار مدل KH26XE-AEG

بتن کن سه کاره 800 وات چهار شیار مدل KH26XE-AEG

...

3490000 تومان با احتساب مالیات : 3490000 تومان

افزودن به سبد

بتن کن سه کاره 1010 وات چهار شیار مدل KH28SUPER XE-AEG

بتن کن سه کاره 1010 وات چهار شیار مدل KH28SUPER XE-AEG

...

4810000 تومان با احتساب مالیات : 4810000 تومان

افزودن به سبد

تخریب کن 720 وات چهار شیار مدل PM3-AEG

تخریب کن 720 وات چهار شیار مدل PM3-AEG

...

9117000 تومان با احتساب مالیات : 9117000 تومان

افزودن به سبد

بتن کن سه کاره 750 وات چهار شیار مدل PN3500X-AEG

بتن کن سه کاره 750 وات چهار شیار مدل PN3500X-AEG

...

8200000 تومان با احتساب مالیات : 8200000 تومان

افزودن به سبد