دریل و پیچ گوشتی دیوالت


تعداد محصولات (7)

دریل صنعتی 10 میلیمتری DWD112S  دیوالت

دریل صنعتی 10 میلیمتری DWD112S دیوالت

قدرت w 701 مته کاری در فولاد mm 10 مته کاری در چوب ...

390000 تومان با احتساب مالیات : 390000 تومان

افزودن به سبد

دریل ضربه ای صنعتی 13 میلیمتری DWD024  دیوالت

دریل ضربه ای صنعتی 13 میلیمتری DWD024 دیوالت

دریل ضربه ای صنعتی 13 میلیمتری قدرت w 750 مته کاری در فولاد mm ...

850000 تومان با احتساب مالیات : 850000 تومان

افزودن به سبد

دریل ضربه ای صنعتی 13 میلیمتری DWD524KS   دیوالت

دریل ضربه ای صنعتی 13 میلیمتری DWD524KS دیوالت

دریل ضربه ای صنعتی 13 میلیمتری قدرت w 1100 مته کاری در فولاد mm ...

2850000 تومان با احتساب مالیات : 2850000 تومان

افزودن به سبد

دریل ضربه ای صنعتی 16 میلیمتری D21570K  دیوالت

دریل ضربه ای صنعتی 16 میلیمتری D21570K دیوالت

دریل ضربه ای صنعتی 16 میلیمتری قدرت w 1300 مته کاری در فولاد mm ...

2900000 تومان با احتساب مالیات : 2900000 تومان

افزودن به سبد

 دریل همـزن 13 میلیمتری D21520 دیوالت

دریل همـزن 13 میلیمتری D21520 دیوالت

  دریل همـزن 13 میلیمتری قدرت w 710 مته کاری در فولاد mm ...

2480000 تومان با احتساب مالیات : 2480000 تومان

افزودن به سبد

 دریل سرکج 10 میلیمتریD21160   دیوالت

دریل سرکج 10 میلیمتریD21160 دیوالت

  دریل سرکج 10 میلیمتری قدرت w 350 مته کاری در فولاد mm ...

2189000 تومان با احتساب مالیات : 2189000 تومان

افزودن به سبد

 دریل مگنت 50 میلیمتری DWE1622K دیوالت

دریل مگنت 50 میلیمتری DWE1622K دیوالت

دریل مگنت 50 میلیمتری قدرت w 1200 مته کاری در فولاد mm 50 ...

10800000 تومان با احتساب مالیات : 10800000 تومان

افزودن به سبد