سینک فانتزی توکار اخوان


تعداد محصولات (45)

سینک ظرفشویی اخوان توکار  کد:1 - سایز 62x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:1 - سایز 62x 50

   خانواده محصول: فانتزی،   اندازه: 62x 50،   نوع: توکار،   وضعیت لگن: یک لگنه،   نوع استیل: استیل معمولی،   وضعیت ...

447392 تومان 545600 تومان 18%- با احتساب مالیات : 447392 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:2 - سایز 62x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:2 - سایز 62x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  62x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: بدون سینی، وضع ...

694130 تومان 846500 تومان 18%- با احتساب مالیات : 694130 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:4- سایز 100x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:4- سایز 100x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  100x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

809914 تومان 987700 تومان 18%- با احتساب مالیات : 809914 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:6 - سایز 116x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:6 - سایز 116x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  116x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

897080 تومان 1094000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 897080 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:  6 SD- سایز 116x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد: 6 SD- سایز 116x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  116x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

846978 تومان 1032900 تومان 18%- با احتساب مالیات : 846978 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:8 - سایز 100x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:8 - سایز 100x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  100x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: بدون سینی، وض ...

999170 تومان 1218500 تومان 18%- با احتساب مالیات : 999170 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد: 10 - سایز 100x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد: 10 - سایز 100x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  100x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

722912 تومان 881600 تومان 18%- با احتساب مالیات : 722912 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:12 - سایز 100x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:12 - سایز 100x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  100x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: بدون سینی، وض ...

905116 تومان 1103800 تومان 18%- با احتساب مالیات : 905116 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:14 - سایز 80x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:14 - سایز 80x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  80x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعیت ...

654278 تومان 797900 تومان 18%- با احتساب مالیات : 654278 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:15 - سایز 80x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:15 - سایز 80x 50

  خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  80x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: بدون سی ...

742674 تومان 905700 تومان 18%- با احتساب مالیات : 742674 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:16- سایز 138x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:16- سایز 138x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  138x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

1031232 تومان 1257600 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1031232 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:18 - سایز 120x44

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:18 - سایز 120x44

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  44x 120،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

798598 تومان 973900 تومان 18%- با احتساب مالیات : 798598 تومان

افزودن به سبد