سینک فانتزی توکار اخوان


تعداد محصولات (45)

سینک ظرفشویی اخوان توکار  کد:1 - سایز 62x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:1 - سایز 62x 50

   خانواده محصول: فانتزی،   اندازه: 62x 50،   نوع: توکار،   وضعیت لگن: یک لگنه،   نوع استیل: استیل معمولی،   وضعیت ...

554812 تومان 676600 تومان 18%- با احتساب مالیات : 554812 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:2 - سایز 62x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:2 - سایز 62x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  62x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: بدون سینی، وضع ...

860344 تومان 1049200 تومان 18%- با احتساب مالیات : 860344 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:4- سایز 100x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:4- سایز 100x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  100x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

1004008 تومان 1224400 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1004008 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:6 - سایز 116x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:6 - سایز 116x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  116x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

1111838 تومان 1355900 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1111838 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:  6 SD- سایز 116x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد: 6 SD- سایز 116x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  116x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعیت میو ...

1049600 تومان 1280000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1049600 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:8 - سایز 100x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:8 - سایز 100x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  100x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: بدون سینی، وض ...

1238856 تومان 1510800 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1238856 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد: 10 - سایز 100x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد: 10 - سایز 100x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  100x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

896178 تومان 1092900 تومان 18%- با احتساب مالیات : 896178 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:12 - سایز 100x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:12 - سایز 100x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  100x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: بدون سینی، وض ...

1105196 تومان 1347800 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1105196 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:14 - سایز 80x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:14 - سایز 80x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  80x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعیت ...

8113080 تومان 9894000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 8113080 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:15 - سایز 80x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:15 - سایز 80x 50

  خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  80x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: بدون سی ...

921024 تومان 1123200 تومان 18%- با احتساب مالیات : 921024 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:16- سایز 138x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:16- سایز 138x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  138x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

1278298 تومان 1558900 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1278298 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:18 - سایز 120x44

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:18 - سایز 120x44

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  44x 120،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

989986 تومان 1207300 تومان 18%- با احتساب مالیات : 989986 تومان

افزودن به سبد