اجاق گاز صفحه ای استیل کن


تعداد محصولات (20)

اجاق گاز کن استیل  مدل 513S توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 513S توکار

مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: defendi ای ...

2279000 تومان 2650000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2279000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل 513SX توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 513SX توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

2296200 تومان 2670000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2296200 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل شیشه ای مدل 513M توکار

اجاق گاز کن استیل شیشه ای مدل 513M توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

2304800 تومان 2680000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2304800 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن لعابی  مدل 518B توکار

اجاق گاز کن لعابی مدل 518B توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

2261800 تومان 2630000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2261800 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل شیشه ای مدل 518M توکار

اجاق گاز کن استیل شیشه ای مدل 518M توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

2304800 تومان 2680000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2304800 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل 518S توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 518S توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

2279000 تومان 2650000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2279000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل 518SX توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 518SX توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

2296200 تومان 2670000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2296200 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل  532SF توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 532SF توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

2451000 تومان 2850000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2451000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل 532S توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 532S توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

2399400 تومان 2790000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2399400 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل  531SF توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 531SF توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 4KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: d ...

2451000 تومان 2850000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2451000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل  531S توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 531S توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

2399400 تومان 2790000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2399400 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل 530S توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 530S توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

2287600 تومان 2660000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2287600 تومان

افزودن به سبد