اجاق گاز صفحه ای استیل کن


تعداد محصولات (20)

اجاق گاز کن استیل  مدل 513S توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 513S توکار

مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: defendi ای ...

1725375 تومان 2300500 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1725375 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل 513SX توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 513SX توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1741425 تومان 2321900 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1741425 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل شیشه ای مدل 513M توکار

اجاق گاز کن استیل شیشه ای مدل 513M توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1745437.5 تومان 2327250 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1745437.5 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن لعابی  مدل 518B توکار

اجاق گاز کن لعابی مدل 518B توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1717350 تومان 2289800 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1717350 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل شیشه ای مدل 518M توکار

اجاق گاز کن استیل شیشه ای مدل 518M توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1745437.5 تومان 2327250 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1745437.5 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل 518S توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 518S توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1725375 تومان 2300500 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1725375 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل 518SX توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 518SX توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1741425 تومان 2321900 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1741425 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل  532SF توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 532SF توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1861800 تومان 2482400 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1861800 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل 532S توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 532S توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1821675 تومان 2428900 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1821675 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل  531SF توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 531SF توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 4KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: d ...

1861800 تومان 2482400 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1861800 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل  531S توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 531S توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1821675 تومان 2428900 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1821675 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل 530S توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 530S توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1733400 تومان 2311200 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1733400 تومان

افزودن به سبد