اجاق گاز صفحه ای شیشه کن


تعداد محصولات (32)

اجاق گاز کن استیل شیشه ای  مدل 519M توکار

اجاق گاز کن استیل شیشه ای مدل 519M توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

2236000 تومان 2600000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2236000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل شیشه ای مدل  522M توکار

اجاق گاز کن استیل شیشه ای مدل 522M توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

2236000 تومان 2600000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2236000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل شیشه ای  مدل 525M توکار

اجاق گاز کن استیل شیشه ای مدل 525M توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

2236000 تومان 2600000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2236000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن شیشه ای مدل Apple-B توکار

اجاق گاز کن شیشه ای مدل Apple-B توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع شیشه: دو ...

2167200 تومان 2520000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2167200 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن شیشه ای مدلApple- W توکار

اجاق گاز کن شیشه ای مدلApple- W توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع شیشه: دو ...

2425200 تومان 2820000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2425200 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن شیشه ای مدل pardyc-B توکار

اجاق گاز کن شیشه ای مدل pardyc-B توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع شیشه: دو ...

2236000 تومان 2600000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2236000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن شیشه ای مدل pardyc -W توکار

اجاق گاز کن شیشه ای مدل pardyc -W توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع شیشه: دو ...

2425200 تومان 2820000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2425200 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن شیشه ای  مدل 527G توکار

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 527G توکار

  مشخصات فنی رده مصرف انرژی A توان حرارتی 11KW سیستم ایمنی ترموکوپل ultra rapid نوع شیشه دور ترا ...

2253200 تومان 2620000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2253200 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 527GC توکار

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 527GC توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع شیشه: دو ...

2253200 تومان 2620000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2253200 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 526G توکار

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 526G توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع شیشه: دو ...

2253200 تومان 2620000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2253200 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 526GC توکار

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 526GC توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع شیشه: دو ...

2253200 تومان 2620000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2253200 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 521G توکار

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 521G توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع شیشه: دو ...

2236000 تومان 2600000 تومان 14%- با احتساب مالیات : 2236000 تومان

افزودن به سبد