اجاق گاز صفحه ای شیشه کن


تعداد محصولات (32)

اجاق گاز کن استیل شیشه ای  مدل 519M توکار

اجاق گاز کن استیل شیشه ای مدل 519M توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1701300 تومان 2268400 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1701300 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل شیشه ای مدل  522M توکار

اجاق گاز کن استیل شیشه ای مدل 522M توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1701300 تومان 2268400 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1701300 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل شیشه ای  مدل 525M توکار

اجاق گاز کن استیل شیشه ای مدل 525M توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1701300 تومان 2268400 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1701300 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن شیشه ای مدل Apple-B توکار

اجاق گاز کن شیشه ای مدل Apple-B توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع شیشه: دو ...

1645125 تومان 2193500 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1645125 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن شیشه ای مدلApple- W توکار

اجاق گاز کن شیشه ای مدلApple- W توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع شیشه: دو ...

1837725 تومان 2450300 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1837725 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن شیشه ای مدل pardyc-B توکار

اجاق گاز کن شیشه ای مدل pardyc-B توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع شیشه: دو ...

1701300 تومان 2268400 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1701300 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن شیشه ای مدل pardyc -W توکار

اجاق گاز کن شیشه ای مدل pardyc -W توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع شیشه: دو ...

1837725 تومان 2450300 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1837725 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن شیشه ای  مدل 527G توکار

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 527G توکار

  مشخصات فنی رده مصرف انرژی A توان حرارتی 11KW سیستم ایمنی ترموکوپل ultra rapid نوع شیشه دور ترا ...

1709325 تومان 2279100 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1709325 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 527GC توکار

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 527GC توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع شیشه: دو ...

1709325 تومان 2279100 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1709325 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 526G توکار

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 526G توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع شیشه: دو ...

1709325 تومان 2279100 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1709325 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 526GC توکار

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 526GC توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع شیشه: دو ...

1709325 تومان 2279100 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1709325 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 521G توکار

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 521G توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع شیشه: دو ...

1701300 تومان 2268400 تومان 25%- با احتساب مالیات : 1701300 تومان

افزودن به سبد