دریل و پیچ گوشتی توسن


تعداد محصولات (17)

دریل 10 اتوماتیک توسن - 0002Da

دریل 10 اتوماتیک توسن - 0002Da

توان موتور :400 وات سرعت در حالت بی باری :0-2700 دوردر دقیقه قطر سه نظام :1.5-10 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در فولاد :10 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در چوب :20 میلیمتر حداک ...

808000 تومان با احتساب مالیات : 808000 تومان

افزودن به سبد

دریل 10توسن - 0002D

دریل 10توسن - 0002D

مشخصه ها توان :400 وات سرعت در حالت بی باری :0-2700 دور بر دقیقه قطر سه نظام :1.5-10 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در فولاد :10 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در چوب :20 میلیمت ...

798000 تومان با احتساب مالیات : 798000 تومان

افزودن به سبد

دریل13 ضربه ای توسن 0022D-BMC

دریل13 ضربه ای توسن 0022D-BMC

توان موتور :750 وات سرعت در حالت بی باری :0-2800 دور در دقیقه قطر سه نظام :1.5-13 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در فولاد :13 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در چوب :30 میلیمتر و ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

دریل 6.5 توسن - 0071D

دریل 6.5 توسن - 0071D

توان :300 وات سرعت در حالت بی باری :0-3800 دور در دقیقه قطر سه نظام :0.5-6.5 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در فولاد :6.5 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در چوب :10 میلیمتر وزن د ...

768000 تومان با احتساب مالیات : 768000 تومان

افزودن به سبد

دریل 13ضربه ای گیربکسی توسن- 0028D

دریل 13ضربه ای گیربکسی توسن- 0028D

مشخصه ها توان :810 وات سرعت در حالت بی باری :0-2800 دور بر دقیقه قطر سه نظام :1.5-13 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در فولاد :13 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در چوب :30 میلیمت ...

1128000 تومان با احتساب مالیات : 1128000 تومان

افزودن به سبد

دریل 13ضربه ای گیربکسی توسن -0034D

دریل 13ضربه ای گیربکسی توسن -0034D

توان :1050 وات سرعت در حالت بی باری :0-1200 ، 0-2800 دور بر دقیقه قطر سه نظام :1.5-13 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در فولاد :13 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در چوب :40 میلیمتر ...

1658000 تومان با احتساب مالیات : 1658000 تومان

افزودن به سبد

پیچ گوشتی برقی توسن- 0901S

پیچ گوشتی برقی توسن- 0901S

توان موتور :230 وات سرعت در حالت بی باری :0-700 دور در دقیقه قطر سه نظام :0.8-10 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در فولاد :10 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در چوب :15 میلیمتر وزن ...

928000 تومان با احتساب مالیات : 928000 تومان

افزودن به سبد

دریل 6.5 توسن -  PLUS 0110D

دریل 6.5 توسن - PLUS 0110D

توان :300 وات سرعت در حالت بی باری :0-3800 دور بردقیقه قطر سه نظام :0.5-6.5 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در فولاد :6.5 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در چوب :10 میلیمتر وزن دستگ ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

دریل 10توسن -  PLUS  0100D

دریل 10توسن - PLUS 0100D

توان موتور :400 وات سرعت در حالت بی باری :0-2700 دوردر دقیقه قطر سه نظام :1.5-10 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در فولاد :10 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در چوب :20 میلیمتر وزن ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

دریل 10اتوماتیک توسن- PLUS  0100Da

دریل 10اتوماتیک توسن- PLUS 0100Da

مشخصه ها توان موتور :400 وات سرعت در حالت بی باری :0-2700 دوردر دقیقه قطر سه نظام :1.5-10 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در فولاد :10 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در چوب :20 م ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

دریل 10گیربکسی توسن - PLUS 0083D

دریل 10گیربکسی توسن - PLUS 0083D

مشخصه ها توان موتور :400 وات سرعت در حالت بی باری :0-2700 دوردر دقیقه قطر سه نظام :1.5-10 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در فولاد :10 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در چوب :20 م ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

دریل 13ضربه ای توسن - PLUS 0079D

دریل 13ضربه ای توسن - PLUS 0079D

مشخصه ها توان موتور :750 وات سرعت در حالت بی باری :0-2800 دور در دقیقه قطر سه نظام :1.5-13 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در فولاد :13 میلیمتر حداکثر قطر سوراخکاری در چوب :30 ...

1178000 تومان با احتساب مالیات : 1178000 تومان

افزودن به سبد