سینک نیمه فانتزی روکار ایلیا استیل


تعداد محصولات (12)

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3010 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3010 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

587250 تومان 652500 تومان 10%- با احتساب مالیات : 587250 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3510 - سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3510 - سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

526500 تومان 585000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 526500 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3013 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3013 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

611550 تومان 679500 تومان 10%- با احتساب مالیات : 611550 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3021 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3021 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

587250 تومان 652500 تومان 10%- با احتساب مالیات : 587250 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3022 - سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3022 - سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.9 تومان 1 تومان 10%- با احتساب مالیات : 0.9 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3028 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3028 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

587250 تومان 652500 تومان 10%- با احتساب مالیات : 587250 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3030 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3030 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

587250 تومان 652500 تومان 10%- با احتساب مالیات : 587250 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3031 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3031 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.9 تومان 1 تومان 10%- با احتساب مالیات : 0.9 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3051 - سایز 100x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3051 - سایز 100x 60

ابعاد: 100x 60،    عمق لگن: 160 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

530550 تومان 589500 تومان 10%- با احتساب مالیات : 530550 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3054 - سایز 100x 60

سینک ایلیا استیل روکار نیمه فانتزی مدل 3054 - سایز 100x 60

ابعاد: 100x 60،    عمق لگن: 116 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، عایق صدا، ضمانت10سال ...

530550 تومان 589500 تومان 10%- با احتساب مالیات : 530550 تومان

افزودن به سبد

سینک نیمه فانتزی  روکار ایلیا استیل  مدل 3024

سینک نیمه فانتزی روکار ایلیا استیل مدل 3024

ابعاد :  60*120سانتیمتر  ضخامت: 0.6 میلیمتر  عمق لگن: 15 سانتیمتر  ظرفیت: 40 لیتر  جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق ...

0.9 تومان 1 تومان 10%- با احتساب مالیات : 0.9 تومان

افزودن به سبد

سینک نیمه فانتزی روکار ایلیا استیل مدل 3035

سینک نیمه فانتزی روکار ایلیا استیل مدل 3035

ابعاد :  60*120سانتیمتر  ضخامت: 0.7 میلیمتر  عمق لگن: 18 سانتیمتر  ظرفیت: 50 لیتر  جنس ورق: استیل 18/10 ضد زنگ دارای عایق صدا&n ...

0.9 تومان 1 تومان 10%- با احتساب مالیات : 0.9 تومان

افزودن به سبد