سینک فانتزی روکار


تعداد محصولات (109)

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1010-  سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1010- سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1055250 تومان 1172500 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1055250 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1011 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1011 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   وسط، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

650700 تومان 723000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 650700 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1012 - سایز 100x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1012 - سایز 100x 60

ابعاد: 100x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1000800 تومان 1112000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1000800 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1013 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1013 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا،  استفاده از استیل ضد خش، قابلیت نصب سیستم تخلیه آب اتومات ...

1091700 تومان 1213000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1091700 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1014 - سایز 100x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1014 - سایز 100x 60

ابعاد: 100x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1207350 تومان 1341500 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1207350 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1018 - سایز 80x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1018 - سایز 80x 60

ابعاد: 80x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

944100 تومان 1049000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 944100 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1020 - سایز 100x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1020 - سایز 100x 60

ابعاد: 100x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1030500 تومان 1145000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1030500 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1021 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1021 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک: راست-چپ ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1179450 تومان 1310500 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1179450 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1022 - سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1022 - سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،      عمق سینک: 220 mm،    جهت سینک:  راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت 10سال ...

1063800 تومان 1182000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1063800 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1026 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1026 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،      عمق سینک: 220 mm،    جهت سینک:  راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت 10سال ...

1325700 تومان 1473000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1325700 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1028 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1028 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک: راست-چپ ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1055250 تومان 1172500 تومان 10%- با احتساب مالیات : 1055250 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1030- سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1030- سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک: راست-چپ ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.9 تومان 1 تومان 10%- با احتساب مالیات : 0.9 تومان

افزودن به سبد