دریل و پیچ گوشتی آاگ آلمان


تعداد محصولات (14)

دریل 13 چکشی الکترونیک SBE 580R-AEG

دریل 13 چکشی الکترونیک SBE 580R-AEG

...

567150 تومان 597000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 567150 تومان

افزودن به سبد

دریل 13 چکشی الکترونیک SBE630R

دریل 13 چکشی الکترونیک SBE630R

...

655500 تومان 690000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 655500 تومان

افزودن به سبد

دریل 13 چکشی الکترونیک SBE706RZ-AEG

دریل 13 چکشی الکترونیک SBE706RZ-AEG

...

0.95 تومان 1 تومان 5%- با احتساب مالیات : 0.95 تومان

افزودن به سبد

دریل 13 چکشی با سه نظام اتومات SBE750RE-AEG

دریل 13 چکشی با سه نظام اتومات SBE750RE-AEG

...

844550 تومان 889000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 844550 تومان

افزودن به سبد

دریل 13 چکشی گیربکسی SB2700-AEG

دریل 13 چکشی گیربکسی SB2700-AEG

...

0.95 تومان 1 تومان 5%- با احتساب مالیات : 0.95 تومان

افزودن به سبد

دریل 13 چکشی گیربکسی SB2E850R -AEG

دریل 13 چکشی گیربکسی SB2E850R -AEG

...

1254000 تومان 1320000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1254000 تومان

افزودن به سبد

دریل13  چکشی گیربکسی SB2E11000RV-AEG

دریل13 چکشی گیربکسی SB2E11000RV-AEG

...

1476300 تومان 1554000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1476300 تومان

افزودن به سبد

دریل 16 چکشی گیربکسی SB2E 1100RVZ-AEG

دریل 16 چکشی گیربکسی SB2E 1100RVZ-AEG

...

1476300 تومان 1554000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1476300 تومان

افزودن به سبد

دریل 16 چکشی گیربکسی 1010واتSB21010D-AEG,

دریل 16 چکشی گیربکسی 1010واتSB21010D-AEG,

...

5237350 تومان 5513000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 5237350 تومان

افزودن به سبد

دریل چهار سرعته 32 1050 واتB41050 -AEG

دریل چهار سرعته 32 1050 واتB41050 -AEG

...

0.95 تومان 1 تومان 5%- با احتساب مالیات : 0.95 تومان

افزودن به سبد

پایه مگنت دریل 32 DDH32RTP-AEG

پایه مگنت دریل 32 DDH32RTP-AEG

...

0.95 تومان 1 تومان 5%- با احتساب مالیات : 0.95 تومان

افزودن به سبد

پیچ گوشتی برقی 720 وات S2500E-AEG

پیچ گوشتی برقی 720 وات S2500E-AEG

...

1415000 تومان با احتساب مالیات : 1415000 تومان

افزودن به سبد