سینک فانتزی توکار اخوان


تعداد محصولات (45)

سینک ظرفشویی اخوان توکار  کد:1 - سایز 62x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:1 - سایز 62x 50

   خانواده محصول: فانتزی،   اندازه: 62x 50،   نوع: توکار،   وضعیت لگن: یک لگنه،   نوع استیل: استیل معمولی،   وضعیت ...

474672 تومان 545600 تومان 13%- با احتساب مالیات : 474672 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:2 - سایز 62x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:2 - سایز 62x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  62x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: بدون سینی، وضع ...

736455 تومان 846500 تومان 13%- با احتساب مالیات : 736455 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:4- سایز 100x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:4- سایز 100x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  100x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

859299 تومان 987700 تومان 13%- با احتساب مالیات : 859299 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:6 - سایز 116x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:6 - سایز 116x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  116x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

951780 تومان 1094000 تومان 13%- با احتساب مالیات : 951780 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:  6 SD- سایز 116x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد: 6 SD- سایز 116x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  116x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

898623 تومان 1032900 تومان 13%- با احتساب مالیات : 898623 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:8 - سایز 100x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:8 - سایز 100x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  100x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: بدون سینی، وض ...

1060095 تومان 1218500 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1060095 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد: 10 - سایز 100x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد: 10 - سایز 100x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  100x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

766992 تومان 881600 تومان 13%- با احتساب مالیات : 766992 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:12 - سایز 100x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:12 - سایز 100x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  100x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: بدون سینی، وض ...

960306 تومان 1103800 تومان 13%- با احتساب مالیات : 960306 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:14 - سایز 80x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:14 - سایز 80x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  80x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعیت ...

694173 تومان 797900 تومان 13%- با احتساب مالیات : 694173 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:15 - سایز 80x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:15 - سایز 80x 50

  خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  80x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: بدون سی ...

787959 تومان 905700 تومان 13%- با احتساب مالیات : 787959 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:16- سایز 138x 50

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:16- سایز 138x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  138x 50،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

1094112 تومان 1257600 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1094112 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:18 - سایز 120x44

سینک ظرفشویی اخوان توکار کد:18 - سایز 120x44

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  44x 120،  نوع:  توکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

847293 تومان 973900 تومان 13%- با احتساب مالیات : 847293 تومان

افزودن به سبد