اجاق گاز صفحه ای استیل کن


تعداد محصولات (20)

اجاق گاز کن استیل  مدل 513S توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 513S توکار

مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: defendi ای ...

1720000 تومان 2150000 تومان 20%- با احتساب مالیات : 1720000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل 513SX توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 513SX توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1736000 تومان 2170000 تومان 20%- با احتساب مالیات : 1736000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل شیشه ای مدل 513M توکار

اجاق گاز کن استیل شیشه ای مدل 513M توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1740000 تومان 2175000 تومان 20%- با احتساب مالیات : 1740000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن لعابی  مدل 518B توکار

اجاق گاز کن لعابی مدل 518B توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1712000 تومان 2140000 تومان 20%- با احتساب مالیات : 1712000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل شیشه ای مدل 518M توکار

اجاق گاز کن استیل شیشه ای مدل 518M توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1740000 تومان 2175000 تومان 20%- با احتساب مالیات : 1740000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل 518S توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 518S توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1720000 تومان 2150000 تومان 20%- با احتساب مالیات : 1720000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل 518SX توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 518SX توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1736000 تومان 2170000 تومان 20%- با احتساب مالیات : 1736000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل  532SF توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 532SF توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1856000 تومان 2320000 تومان 20%- با احتساب مالیات : 1856000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل 532S توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 532S توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1816000 تومان 2270000 تومان 20%- با احتساب مالیات : 1816000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل  531SF توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 531SF توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 4KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: d ...

1856000 تومان 2320000 تومان 20%- با احتساب مالیات : 1856000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل  531S توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 531S توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1816000 تومان 2270000 تومان 20%- با احتساب مالیات : 1816000 تومان

افزودن به سبد

اجاق گاز کن استیل مدل 530S توکار

اجاق گاز کن استیل مدل 530S توکار

  مشخصات فنی: رده مصرف انرژی: A توان حرارتی: 11KW سیستم ایمنی: ترموکوپل ultra rapid نوع سرشعله: ...

1728000 تومان 2160000 تومان 20%- با احتساب مالیات : 1728000 تومان

افزودن به سبد